Föräldrapenning

Källor:  BundesministeriumElterngeld.net, Mutterschaftsgeld,

 

Föräldrarpenningen är uppdelad i 2 delar. Den ena rör Mutterschaftsgeld som betalas ut till kvinnor som befinner sig i Mutterschutz och den andra är Elterngeld som både mamman och pappan har rätt till vid föräldraledighet.

 

Mutterschaftsgeld

Förutsättningarna för att ha rätt till Mutterschaftsgeld är att man vid början av sin Schutzfrist är medlem i den obligatoriska sjukförsäkringen GKV och har en fast anställning. Icke anställda kvinnor har alltså INGEN rätt till Mutterschaftsgeld!

Schutzfrist (dvs den perioden där man skyddas av lagen) sträcker sig ifrån 6 veckor innan beräknat födelsedatum till 8 veckor efter födseln.
För tillfället betalar GKV ut maximalt EUR 13 per dag eller EUR 390 per kalendermånad. Din arbetsgivare betalar mellanskillnaden mellan din senaste nettolön och Mutterschutzgeld från GKV.

Privatförsäkrade kvinnor får sin nettolön minus EUR 13 per arbetsdag. Privat sjukförsäkring betalar inte ut någon Mutterschaftsgeld enligt ovan. Däremot kan du ansöka om en engångssumma på högst EUR 210 hos Bundesversicherungsamt (Mutterschaftsgeldstelle) i Bonn.

För att få Mutterschaftsgeld ska du innan din Mutterschutz börjar be om ett intyg ifrån din läkare. Ett exemplar ska ges till din arbetsgivare och ett exemplar ska skickas in till din sjukförsäkring. Intyget ärztliche Bescheinigung får inte vara äldre än 4 veckor.

 

Elterngeld

1 Januari 2007 infördes föräldrapenningen Elterngeld i Tyskland. Elterngeld betalas ut 12-14 månader efter barnets födsel. Föräldern får ha ett deltidsarbete på högst 30 timmar i veckan.

En förälder kan maximalt få ut föräldrapenning för 12 månader. Om den andra föräldern också väljer att ta föräldrarledigt kan man få ut 2 „partnermånader“ till. Undantag gäller ensamstående som själv kan ta ut alla 14 månader. Om föräldraledigheten följer direkt i anslutning till Mutterschutz betalas föräldrapenning bara ut för 10 resp.12 månader, eftersom de 8 veckorna Mutterschutzgeld räknas in i föräldrapenningen.

Man erhåller principiellt 67% av nettoinkomsten som bortfaller pga föräldraledigheten (procentsatsen varierar beroende på hur mycket man tjänar). Minimibidraget ligger på EUR 300 och maxbidraget på EUR 1 800. Vilket belopp man får kan man räkna ut med hjälp av Online-Rechner des Bundesfamilienministeriums.

Notera att det gäller en viktig lagändring för barn födda efter 1 januari 2013: Numera utgår beräkningen från bruttolönen. Från det beloppet görs ett schablonmässigt avdrag för sociala avgifter (fast de avgifter man faktiskt betalar kan vara lägre, t ex eftersom man har en billigare sjukförsäkring). Även för skatten Lohnsteuer görs avdraget schablonmässigt, enligt den skatteklassen Lohnsteuerklasse kvinnan eller mannen hade längst under de senaste 12 månaderna. För att få ut så hög Elterngeld som möjligt skulle man därför eventuellt byta Lohnsteuerklasse, och det måste i så fall ske minst 7 månader innan beräknat födelsedatum.

Syskonbonus erhålls om bäbisen har ett syskon under 3 år eller 2 syskon under 6 år. Då tillkommer 10% av föräldrapenningen eller minst EUR 75 (totalt, inte per syskon) så länge som förutsättningarna gäller. Fyller det äldre syskonet 3 år t ex 2 månader efter bäbisens födsel har man alltså rätt till syskonbonus i 2 månader.

Det kan vara olika i olika Bundesländer var man ansöker om Elterngeld. Antingen kan man ringa till Bürgerbüro i närmaste rådhus och fråga var just du ska söka någonstans. Eller gå in på Elterngeld.com

Ansökan ska ske så snart som möjligt efter födseln. Fristen för att få föräldrapenningen utbetald retroaktivt ligger på 3 månader, räknat från ansökningsdagen. Se därför till att du får alla erforderliga papper, intyg m m i god tid så att du inte förlorar en del av pengarna!

Ansökan om Elterngeld kan du skriva ut ifrån ovannämnda hemsida efter att du har letat efter rätt myndighet för respektive Bundesland.

För ansökan behöver du generellt följande intyg:

  • Geburtsurkunde födelsebevis
  • Lönebevis för de sista 12 månaderna innan födseln
  • Intyg ifrån sjukkassan om Mutterschaftsgeld (gäller för GKV)
  • Intyg om arbetsgivarens tillskott till Mutterschaftsgeld (mellanskillnad)
  • Intyg från arbetsgivaren ifall du ska jobba deltid under föräldraledigheten.

 

Det jag skriver gäller generellt. Föräldrapenningen kan betalas ut under olika varianter som ger mamma och pappan möjlighet till att anpassa hur just de vill ta ut föräldraledigheten. Infosidan av familjedepartementet (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) är en bra sida där du kan läsa mer.

Aktuellt pågår ivriga politiska diskussioner huruvida Elterngeld ska bibehållas. Informationen ovan gäller per april 2013 – man får följa utvecklingen noga.