Försäkringar

Källa: Hans von Maltzahn (ty, eng, sv), Hoesch & Partner

 

Förutom lagstadgad socialförsäkring finns det bara ett fåtal försäkringar som är obligatoriska i Tyskland. Därutöver finns det ett antal försäkringar som är frivilliga men normalt är bra att ha.

Nedan beskriver jag endast ansvarsförsäkringar eftersom de känns vikigast för dig som kommer till Tyskland, för att täcka de vardagliga riskerna. Jag bortser alltså från att skriva om livförsäkring, pensionsförsäkring, invaliditets-försäkring etc., eftersom behovet för den typen av försäkring beror mycket på individuella förhållanden. Vill du veta mer om detta bör du tala med en (helst: oberoende) försäkringsrådgivare eller -mäklare.

 

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG – ANSVARSFÖRSÄKRING

Haftpflichtversicherung är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet mot tredje man enligt allmänna skadestånds rättsliga regler. De flesta försäkringsformer gäller kompensation för skada i form av pengar, men i Haftpflichtversicherung ingår också ett åtagande för försäkringsbolagen att utreda skadeståndsskyldigheten som sådan, att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs. De finns flera olika varianter på Haftplichtversicherungen:

 

Private HaftpflichtPrivat ansvarsplikt

Private Haftpflicht är en mycket viktig försäkring som kan jämföras med den svenska ansvarsförsäkringen. Försäkringen är ett skydd för skador mot tredje person. Därför bör en Privathaftpflichtversicherung vara som namnet säger; plikt! Den som uppsåtligt eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada kan utan Privathaftpflichtversicherung, om tvekan råder, bli obegränsat ekonomiskt ersättningsskyldig. En Privathaftpflichtversicherung täcker i princip samtliga risker som finns för privatpersoner. Det gäller även för plikter som hyresgäst, såväl mot hyresvärden (t ex om man gör sönder något i huset/lägenheten) som mot tredje man (t ex om man inte skottar snö framför huset och en passant halkar).

Att tänka på när man tecknar en Privathaftpflichtversicherung:

 

  • Ett barn under 7 år (i trafiken: under 10 år) som orsakat en skada är inte ansvarsskyldigt. Föräldrarna är endast ansvariga om de inte uppfyllde sin uppsynsplikt Aufsichtspflicht över barnet. Det betyder att grannen rent juridiskt har otur om ditt barn gör en buckla på hans nya bil eller sparkar fotbollen i fönstret. Grannen kommer antagligen inte att nöja sig med detta utan förväntar sig en ersättning. För att undvika sådana situationer och rädda grannsämjan kan man ta ett tillägg som ger ersättning för skador som dina barn (eller dina husdjur) orsakar, upp till ett visst maximalbelopp (normalt EUR 10.000 eller 20.000).

 

  • Även anställda i hushållet kan medförsäkras. Har du städhjälp bör du ta med denna i försäkringen.

 

  • När man tecknar en Haftpflichtversicherung kan man försäkra hela familjen på ett och samma försäkringsbrev. Även ett ogift par kan försäkra sig på ett och samma försäkringsbrev förutsatt att parterna nämns med namn. Tänk på att ni bör ha en tilläggsförsäkring för att täcka skador er emellan. Om mannen i familjen råkar orsaka en olycka där kvinnan blir svårt skadad skulle hon vanligtvis ha rätt till skadestånd. Men då hon inte har ett eget försäkringsbrev har hon i detta fallet inget försäkringsskydd. Ytterligare ett problem i det här fallet är att sjuk- och pensionsförsäkringsbolaget eller den skadade kvinnans arbetsgivare kan hänföra till den som orsakat skada.

 

  • För aupairer rekommenderar jag att du kollar med din gästfamilj. Har de en familjeförsäkring (se punkten ovan) så omfattas förmodligen även du av den.

 

Kfz-Haftpflichtversicherung – Ansvarsförsäkring fordon

Denna ansvarsförsäkringar är till skillnad mot andra ansvarsförsäkringar som namnet säger; plikt och reglerad per lag. Kfz-Haftpflichtversicherung täcker skadeståndsanspråk av tredje person till följd av olyckor som orsakats av motorfordon i trafiken.

Skadeståndsskyldig är i regel föraren som orsakat olyckan, men i Tyskland är det inte bara föraren utan även bilägaren som blir skyldig. Därför är en bilägare förpliktad att ha en försäkring betala in en engångssumma som täcker personskador, pension vid invaliditet, materiella och ekonomiska skador.

Kfz-Haftpflichtversicherung är bara en del av tysk fordonsförsäkring. Även följande försäkringar ingår/kan ingå i paketet

 

  • Kaskoversicherung. „Kasko“ är spanska och betyder kropp. I detta fallet är det fordonet som menas. Kaskoförsäkringen täcker skador på det egna fordonet. Här kan man välja mellan hel- och halvförsäkring; Voll- och Teilkasko. Teilkasko – halvförsäkring försäkrar mot skador på bilrutorna, genom viltolyckor och genom naturkrafter som storm, hagel, blixtnedslag eller översvämning. Dessutom försäkrar Teilkasko mot inbrott eller stöld av bildelar. Vollkasko – helförsäkring innehåller utöver Teilkasko även skador på fordonet som uppstått genom krock och skador orsakad av tredje person om denna inte själv är försäkrad. Även skador som tillkommit genom vandalisering ingår.

 

  • Schutzbrief – skyddsbrev. Ett skyddsbrev är en tjänst du kan köpa av t ex försäkringsbolaget eller en motorförening som ADAC. Ett skyddsbrev kan innehålla tjänster så som hjälp vid motorstopp, byte av däck vid punktering, bärgning av fordon men även hotellövernattning när man p g a olycksfall inte kan ta sig hem.