Skolbarn

Källa: Bildungsxperten, Eltern im Netz

 

Att förklara hur det tyska skolsystemet fungerar är ingen lätt uppgift. Skolsystemet regleras nämligen inte på statlig nivå utan av delstaterna Bundesländer genom Kultusministerium. Kultusministerium i varje Bundesland är ansvariga för personalen och läroplanen vars mål och innehåll fastställs tillsammans med skolförvaltningen. Då läroplanerna kan skilja en hel del är det inte ovanligt att stöta på problem om man flyttar från ett Bundesland till ett annat.

Generellt gäller att alla barn som fyller 6 år t o m 30 juni (s k Stichtag) har skolplikt fr o m 1 augusti samma år. Men även här förekommer skillnader i de olika Bundesländer. I Berlin t ex är det inte ovanligt att barn bara är 5 år när de börjar skolan, då barn som fyller 6 innan 31 december börjar skolan redan i augusti samma år.

Enligt skolplikten ansvarar föräldrarna för att anmäla sitt barn till behörig grundskolan, men det är inte ovanligt att behörig grundskola skickar ut en inbjudan. Vill ni anmäla ert barn till en annan skola / privat skola måste ni anmäla detta själva hos denna skolan men ändå gå till behörig skola och ansöka om skolväxel. Skolplikten gäller givetvis även utländska barn! Ta med ett giltligt pass för dig och ditt barn, samt födelseattest och „das gelbe Untersuchungsheft“! Här finner du närmare information om vilka datum som gäller för inskolningen i ditt Bundesland: Bildungsxperten.net

De barn som fyller 6 år kort efter Stichtag kallas för „Kann-Kinder“. Det innebär att de inte faller under skolplikten men får lov att skolas in om föräldrarna önskar detta och skolledningen och skolläkaren anser barnet vara socialt och intellektuellt moget.

 

Skolsystemet

Då ansvaret för utbildningssystemet ligger på de olika Bundesländer ser därför systemet olika ut beroende på var i landet man bor. Därför väljer jag att ge en väldigt allmän beskrivning. Systemet följer dock ett grundläggande schema som består av fyra till fem nivåer Stufen. De tre första nivåerna bildar det tyska skolsystemet. Dessa är Primarstufe, Sekundarstufe I och Sekundarstufe II.

 

Primarstufe – Grundskolan

I 14 Bundesländer varar grundskolan i 4 år men i Brandenburg och Berlin 6 år. Klasserna består av ca 20 barn och har en klasslärare som i alla fall de två första åren har hand om nästan all undervisning. Tempot i grundskolan är ganska högt. Barnen har inte bara läxor dagligen utan ibland även över helgen. Barnen har med en egen frukost till skolan som oftast intas efter första rasten. Lunch får bara de som betalar för det och/eller är anmälda på fritids Schulhort.

Betyg förekommer redan i första klass i form av ett skriftligt utlåtande. Läraren skriver ihop en liten berättelse om barnets framsteg, förbättringsmöjligheter, behov av hjälp och socialt beteende. I slutet på andra klass får barnen sina första riktiga betyg i siffror. Därutöver värderas barnens social-, lär- och arbetsförmåga.

Fr o m tredje skolåret börjar Übertrittsphase – sista delen av grundskolan. Detta betyder att läraren nu börjar titta närmare på barnens förutsättningar vad gäller valet av vidareutbildning i Sekundarstufe I. I maj årgång 4 erhåller eleverna sitt Übertrittszeugnis. Detta är ett „övergångsbetyg“ som inte bara innehåller ett betyg i varje ämne utan även en rekommendation för vilken typ av skola eleven ska välja för sin vidareutbildning.

 

Sekundarstufe I

De olika skolformerna inom sekundarstufe I är Gymnasium, Realschule, Hauptschule och Gesamtschule men även andra varianter kan förekomma regionalt. Även för dessa skolor är det Bundesländer som är ansvariga för läroplanerna, men i stort sett alla skolor har samma ämnen som standard; tyska, matte, engelska, biologi, kemi, fysik, historia, geografi, samhällskunskap, religion, musik, konst och sport.

Däremot kan en skola välja att lägga tyngdpunkten på ett eller annat ämne för att profilera sig. Ofta finns det även olika grenar inom samma skola (t ex naturvetenskaplig gren), och barnen får välja vilken gren de vill följa.

 

Sekundarstufe II

Sekundarstufe II är den sista nivån i den allmänbildande skolan och bygger på Primarstufe och Sekundarstufe I. Den omfattar gymnasiale Oberstufe, yrkesorienterande skolor och vidareutbildning för vuxna.

 

Vill du studera i Tyskland kan du läsa mer på:

www.studieren-in-deutschland.org

www.is-duesseldorf.com

www.studentum.se

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Meine Webseite verwendet Cookies, um die Funktionen der Webseite zu verbessern. Ihr Besuch auf der Webseite wird mithilfe von Google Analytics erfasst und ausgewertet. Außerdem ist in die Website die “Like”-Funktion von Facebook eingebunden. In meiner [Datenschutzerklärung] erfahren Sie mehr über die diese Funktionen und darüber, wie Sie ihre Verwendung verhindern können. Indem Sie mit dem Besuch meiner Webseite ohne solche Maßnahmen fortfahren, sind Sie mit den genannten Funktionen und der damit verbundenen Nutzung Ihrer Daten einverstanden.

Close