Lönebesked

På ditt lönebesked kan du se alla relevanta belopp och framför allt alla avdrag som görs för skatt och bidrag till socialförsäkringen. Det är alltså ett mycket informativt dokument, men samtidigt ganska svårt att läsa och förstå. En bra bild med förklaring av de olika avdrag m.m. (på tyska) finns här. Grovt sagt består lönebeskedet av de följande fyra avsnitt:

 

Längst upp finns basuppgifter såsom ditt Sozialversicherungsnummer, din skatteklass och eventuella avdrag för barn (Kinderfreibetrag).

 

Sedan följer ett fält med din bruttoinkomst. Till bruttoinkomsten räknas förutom själva lönen även andra förmåner såsom tjänstebil. Även om du pensionssparar med Betriebliche Altersvorsorge och/eller Vermögenswirksame Leistungen finns de relevanta belopp där (eftersom de minskar resp. ökar underlaget för skatt och sociala avgifter).

 

I nästa avsnitt visas alla avdrag för skatt (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag och kyrkoskatt) och socialförsäkringens alla grenar. Ett specialfall är om du har privat sjukförsäkring istället för lagstadgad sjukförsäkring: Då dras förstås inget bidrag till den statliga sjukförsäkringen, utan du betalar hela sjukförsäkringen själv och får normalt ett tillskott från arbetsgivaren för försäkringen. Beloppet på tillskottet är normalt 50% av det du betalar i försäkringsbidrag, dock högst det beloppet som arbetsgivaren hade stått för om du hade varit med i den statliga sjukförsäkringen (för 2018 är detta EUR 323,03 (7,3% av EUR4.425); läs mer om detta här). Detsamma gäller för omvårdnadsförsäkring. Arbetsgivarens tillskott visas längst ner på lönebeskedet (se nedan).

 

Resultatet efter ovanstående avdrag är nettoinkomsten. „Under strecket“ följer sedan alla belopp som läggs till, eller dras av från, nettot. Till första kategorin hör tillägg som är skattefria, framför allt arbetsgivarens tillskott till privat sjukförsäkring och eventuellt tillskott till barnomsorgskostnader. Till andra kategorin hör bidrag som arbetsgivaren betalar åt dig ifall du pensionssparar genom Betriebliche Altersvorsorge och/eller Vermögenswirksame Leistungen.

 Senast uppdaterad: december 2018

Läs även: ARBETAAFFÄRSKULTURARBETSRÄTTLÖNEFÖRMÅNERUTSÄNDSÖKA JOBB

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Meine Webseite verwendet Cookies, um die Funktionen der Webseite zu verbessern. Ihr Besuch auf der Webseite wird mithilfe von Google Analytics erfasst und ausgewertet. Außerdem ist in die Website die “Like”-Funktion von Facebook eingebunden. In meiner [Datenschutzerklärung] erfahren Sie mehr über die diese Funktionen und darüber, wie Sie ihre Verwendung verhindern können. Indem Sie mit dem Besuch meiner Webseite ohne solche Maßnahmen fortfahren, sind Sie mit den genannten Funktionen und der damit verbundenen Nutzung Ihrer Daten einverstanden.

Close