Miljözon / miljödekal

Källa: Bundesministerium für Umwelt, Umweltplakette Miljöplakett

Zeichen 270.1 grosser Ausschnitt 411 KB

Bildquelle: www.umwelt-plakette.de

 

Den 1 januari 2008 började Tyskland införa miljözoner i de större städerna för att få ner partikelhalterna i luften.

En miljözon är utskyltad med en trafikskylt och en extraskylt som på bilden ovan. För att få köra in i dessa zoner måste man ha en miljödekal Feinstaubplakette på insidan av vindrutan. Har man inte det får man räkna med böter på EUR 80 även om fordonet har tillåtna emissionsvärden. Miljödekalerna ställs ut av registreringsmyndigheten för fordon Kfz-Zulassungsstelle, de tyska bilprovningarna (Dekra och TÜV) och alla verkstäder i Tyskland som är auktoriserade att genomföra AU (Avgas-undersökning). Du kan även beställa en miljöplakett i Sverige hos b la DEKRA eller Miljoeplakett.

Det finns 3 utsläppkategorier beroende på dess partikelutsläpp. Alla tre kategorierna har miljödekaler i färgerna rött, gult eller grönt.

  • rött för utsläppskategori 2 (giltlig så länge som tillåts i de tyska städernas respektive miljözoner)
  • gult för utsläppskategori 3 (giltlig så länge som tillåts i de tyska städernas respektive miljözoner)
  • grön för utsläppskategori 4 (giltlig för ditt fordons hela livstid)

Vilka bilar som hör till de olika utsläppskategorierna regleras i den tyska märkningsförordningen. Om den europeiska avgasklassen inte framgår av fordonets registreringshandlingar gäller datumet för fordonets första ibruktagande. Genom att utrusta ett dieselfordon i efterhand med ett system för att minska partikelutsläppet, t ex ett Partikelfilter, kan man generellt sett hamna i närmast högre utsläppskateogri. För att kunna bevisa att bilen har anpassats till en bättre utsläppskategori måste man kunna uppvisa motsvarande intyg från en bilverkstad.

Den gröna plaketten är giltig för ditt fordons hela livstid. Den gula och den röda plaketten är endast giltiga så länge som tillåts i de tyska städernas respektive miljözoner. Som regel är det så att det efter ungefär 1 till 2 år efter miljözonens start inte längre är tillåtet att åka in i zonen med en gul eller röd plakett.

Det behövs ingen miljödekal för att få köra in i Tyskland och att köra där det inte krävs en dekal. Här finner du en karta över miljözonerna https://www.umwelt-plakette.de/fileadmin/umwelt-plakette/Bilder/UZ-Karten-Dtl/LEZ_english_01-06-2016.pdf

Senast uppdaterad: Mars 2017