Nätverk

Det finns många nätverk och många svenskar.