Att arbeta i Tyskland

Källor: Försäkringskassan,  www.eu-info.deDeutsche RentenversicherungElster

Som svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd om du söker jobb i Tyskland. Som EU-medborgare har du rätt att söka jobb och uppehålla dig i vilket EU-land du vill på samma villkor som landets invånare.

Från den dagen du börjar arbeta i Tyskland, har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Istället har du rätt till motsvarande ersättning i Tyskland. Läs mer om vad försäkringskassansäger om detta!

När du flyttar till Tyskland ska du folkbokföra dig som boende i Tyskland i din kommun. Detta gör du på närmaste Meldeamt som vanligtvis befinner sig i rådhuset Rathaus (Gemeinde- und Stadtverwaltung). Meldeamt gör en intern anmälan till skattemyndigheten (Finanzamt). När du folkbokfört dig skickas din information automatiskt till Bundeszentralamt für Steuern tyska skatteverket. Från dem erhåller du ditt Steuer- Identifikationsnummer (IdNr.) skattenummer per Post.

Har du ännu inte flyttat hit men måste fylla i formulär där det förväntas att du fyller i ditt IdNr. (och detta inte kan vänta) kan du helt enkelt ansöka om detta skriftligen med efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort och aktuell adress hos Bundeszentralamt für Steuern, 53221 Bonn eller per E-Mail till info@identifikationsmerkmal.de

Din arbetsgivare kommer att anmäla dig till en sjukkassa av ditt val. Vänligen kontakta mig om du vill få en kontakt!

Sjukkassan i sin tur anmäler dig till den tyska pensionsmyndigheten (Deutsche Rentenversicherung, DRV) i Berlin. Härifrån blir du tilldelad ett nummer som har två namn;
– Sozialversicherungsnummer socialförsäkringsnummer
– Rentenversicherungsnummer pensionsförsäkringsnummer.
Läs mer om detta viktiga nummer i avsnittet om pensionssystemet. DRV kommer att utfärda ett id-kort med b la ditt socialförsäkringsnummer; ett s k Sozialversicherungsausweis. Bor och jobbar du i Tyskland men har ändå inte fått detta id-kort, kan du ansöka om det hos DRV.

När du börjar jobba uppsöker du Finanzamt. Här registreras relevant information för din elektroniska skattesedel – ElStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) så som skatteklass, kyrkoskatt, avdrag för barn, osv. Av Finanzamt erhåller du ett skatte-id-nummer (IdNr).

ElStAM innebär i praktiken att arbetstagaren tar med sitt Sozialversicherungsausweis och IdNr till den nya arbetsgivaren. Detta ger arbetsgivaren rätt att hämta in arbetstagarens ElStAM-uppgifter, s k Abzugsmerkmale, dvs uppgifter om arbetstagarens skatteklass, osv, från skattemyndigheten Bundeszentralamt für Steuern och föra över till arbetstagarens lönekonto.

Hur mycket skatt du ska betala, beror på vilken skatteklass Lohnsteuerklasse du tillhör. Det finns 6 olika Lohnsteuerklassen beroende på om man är gift eller inte, och om maken/hustrun också tjänar pengar.

Ett mycket komplicerat system som också är under ständig kritik …

Läs även: ARBETSTAGARE , AFFÄRSKULTUR, ARBETSRÄTT, LÖNEBESKED, LÖNEFÖRMÅNER, UTSÄND, SÖKA JOBB

Uppdaterat: januari 2022