Aupair

Källa: Gütegemeinschaft Au-Pair, Au-Pair 24, Bundesagentur für Arbeit

En aupair är en person som bor i en värdfamilj och hjälper till med barnpassning och visst hushållsarbete under en på förhand avtalad tid, ofta ett år. I princip ska en aupair behandlas som en familjemedlem och inte som en husligt anställd!

För att du som au-pair ska få ett uppehållstillstånd ska du och din värdfamilj uppfylla följande krav:

-Aupair:

Du är mellan 18 – 27 år gammal.

Du har viss grundkunskap i tyska.

Har en gällande sjukförsäkring

Anmält boende hos värdfamiljen vid Einwohnermeldeamt

-Värdfamilj:

Värdfamiljen pratar tyska.

-Kontrakt

Ni ska ha ett gällande Kontrakt

Som svensk behöver du inget visum när du jobbar som aupair i Tyskland. Du behöver däremot ett giltigt pass och/eller ett internationellt id-kort. Inom en vecka bör du ha anmält dig som boende hos din värdfamilj i närmaste rådhus Einwohnermeldeamt. Här får du även ditt uppehållstillstånd Freizügigkeitsbescheinigung. Ta med dig ditt pass/id, aktuell passbild, dokument som bekräftar att du har en sjukförsäkring och ditt aupair-kontrakt som även bevisar att du är inneboende hos familjen.

En aupair får arbeta högst 6 timmar om dagen, högst 30 timmar i veckan och ska ha minst en hel dag ledigt i veckan. Vid ett ett-års kontrakt har en aupair anspråk på fyra veckors semester. I regel betalar en aupair själv sin resa till och från landet, men det står givetvis värdfamiljen fritt att dela på kostnaderna.

Då en aupair snarare ska ses som en familjemedlem och inte som anställd får aupairen ingen lön utan “gratis kost och logi samt fickpengar.  I detta paketet ingår ett eget rum och en summa som för tillfället ligger på EUR 260 oavsett hur mycket eller litet aupairen jobbar. Dessutom är familjen skyldig att bidra med upp till EUR 50 i månaden för språkkurser.

För att värdfamiljen ska kunna dra av aupairens fickpengar i skattedeklarationen ska pengarna överföras till ett eget kontos som aupairen har. De flesta banker erbjuder gratis konto till aupairer. I standardkontraktet ovan ska det anges vilka uppgifter aupairen har. Så vida det avser enbart “Kinderbetreuung” är det generellt möjligt att dra av kostnaden från skatten.

I Tyskland måste en aupair vara sjuk- och olycksfallsförsäkrad. Värdfamiljen är skyldig att teckna en sådan försäkring. Svenska aupairer kan fortsätta att vara sjukförsäkrade hos svenska Försäkringskassan under aupairtiden. Däremot bör ni teckna en extra aupairförsäkring som värdfamiljen är skyldig att betala. Dessa är inte dyra och kan även de dras av på skatten. Försäkring kan t ex tecknas hos Au-pair24.de eller för svenska aupairer kan detta även ske i Sverige hos Trygghansa

Övriga regler och lagar vad gäller aupair finner ni hos Bundesagentur für Arbeit (tysk version) (engelsk version). Välkomna om ni behöver hjälp med översättning eller om ni har frågor.