Dagisbarn

Källa: Kinderhaus am Goldstein, wikipedia, KITA, Familienportal,  desired.de

Det allmänna begreppen för dagis är vanligtvis Kindergarten, men i själva verket motsvarar begreppet Kindergarten enbart en förmiddagsplats utan lunch för barn som fyllt 3 år. Det som snarare liknar det dagis vi känner är KiTa, Kindertagesstätte som även erbjuder lunch och är öppet även på eftermiddagen. Därutöver finns Kinderkrippe (Krippe) som är dagis för barn under 3 år. Regionalt förekommer även andra namn och uppdelningar.

Tyska dagis drivs antingen kommunalt eller av huvudmän s k freie Träger. Typiska freie Träger är framförallt kyrkliga inrättningar men även föreningar, privat- och föräldrainitiativ för att nämna ett par.

Att få en plats på ett tyskt dagis kan bli en stor utmaning beroende på var man bor. I östra Tyskland finns det gott om dagisplatser jämfört med västra Tyskland där det framförallt är städerna som har ett stort underskott.

För att ta reda på hur anmälningsprocessen sköts där du bor kan du ringa till Stadtverwaltung eller googla med bl a orden „Stadtverwaltung anmelden Kita (och namnet på din stad)“. För de kommunala dagisen räcker det i regel att du fyller i en anmälan som då gäller för alla. Var varsam på att sista anmälningsdagen kan vara redan hösten innan det är aktuellt att barnet ska börja.

För dagis drivna av freie Träger finns inte en central anmälan förutom om en freie Träger har flera dagis i staden. Då kan de ha en väntelista för alla sina dagis. Bristen på en central anmälan motiveras med att den personliga kontakten är viktigt, föräldrarna ska lära känna dagiset innan anmälan och dagiset ska kunna berätta om sitt pedagogiska koncept.

I praktiken innebär det att man blir tvungen att anmäla sitt barn vid varje enskilt dagis för att öka sina chanser att få en dagisplats. Detta leder till att dagisen ofta har ofantligt långa väntelistor. Ett brev med ett återbud får man inte heller utan man blir själv tvungen att ringa runt för att få ett statusbesked.

Om ni har tur kanske företaget ni jobbar på har ett eget dagis. Fler och fler företag börjar inse fördelarna med att erbjuda dagis till sina anställda så att de lättare kan förena karriär och privatliv. Företagsdrivna dagis kallas för Betriebskindergarten. Betriebskindergarten är starkt anpassade efter arbetstagarens behov och kostar oftast inte så mycket. Dessutom har föräldrarna barnen i närheten och man spar restid.

Sedan 1996 har bara barn som fyllt 3 år haft en rätt till en dagisplasts. Detta gäller fr o m 1 augusti 2013 även barn som har fyllt 1 år. Rätten till en dagisplats för barn från 1 år är ett väldigt hett tema i Tyskland. Efterfrågan på sådana dagisplatser är nämligen betydligt större än vad politikerna hade förväntat sig när lagen antogs för några år sedan. Därför jobbas det just nu med högtryck för att skapa nya dagisplatser, men en sak är klar; det kommer ändock att råda stor brist på dagisplatser när lagen träder i kraft.

Rätten till en dagisplats innebär att kommunen kan erbjuda en dagisplats som ligger på andra sidan stan. Kommunen har även rätt att erbjuda dig en plats hos en dagmamma tills en dagisplats blir ledig.

Om staden ändå inte lyckas ge er en plats eller ens en dagmamma kan det löna sig att överklaga. Bäst är att kontakta en familjeadvokat som är insatt i ämnet. I vissa fall kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Om det kan bli svårt att få en (bra) dagisplats kanske man bör överväga att istället välja en dagmamma. I jämförelse med dagis kan en dagmamma bli mer familjärt och flexibelt. Barnpassningen kan äga rum i dagmammans hushåll, barnets hushåll eller på annan godkänt ort. I regel är det dock dyrare med en dagmamma än en dagisplats på ett kommunalt dagis.

Dagmammor kan man hitta på flera olika portaler på internet, men även Jugendamt (ungdomsavdelningen inom socialnämnden) har listor med dagmammor i din region. Fördelen med Jugendamt är att „deras“ dagmammor genomgått kontroll för godkännande. Jugendamt känner dessutom sina dagmammor och vet vad dessa erbjuder och om det skulle passa er familj. Ytterligare en fördel med att gå genom Jugendamt är att du kan sköta betalningen av dagmamman direkt med dem. Då behöver du inte heller bry dig om försäkringar och annat administrativt, då Jugendamt sköter allt detta.

Ett annat alternativ kan var aupair.  En aupair får arbeta upp till 6 timmar om dagen, högst 30 timmar i veckan och ska ha minst en hel dag ledigt i veckan. Vid ett ett-års kontrakt har en aupair anspråk på fyra veckors semester. I regel betalar en aupair själv sin resa till och från landet, men det står givetvis värdfamiljen fritt att dela på kostnaderna. En aupair får ingen lön. Förutom gratis kost och logi ingår ”fickpengar”. För tillfället ligger denna summan på EUR 260 oavsett hur mycket eller litet aupairen jobbar.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 78.