Duales Studium

Ett utbildningssystem som praktiseras i de tysktalande länderna är det s k Duales Studium. Det är ett utbildningssystem som kombinerar lärling (praktik) i ett företag och yrkesutbildning (teori) på en privat högskola.

Grundkomponenten i Duales Studium är kombinationen av praktisk arbete i ett företag och teoretiska föreläsningar vid privata universitet eller yrkeshögskolor. Dessa två tillämpningsområden (praktik och teori) växlar med varandra i en regelmässig rytm. Således är arbetserfarenhet redan förvärvad under studietiden. Vissa stora företag har sina egna högskolor som de skickar sina studenter till. Du får en månadslön från företaget som delvis går till att finansiera högskolan.

I slutet av utbildningen kommer du att förvärva den internationellt erkända Bachelor.

Förutom att söka direkt via företagen kan man även titta på högskolornas och universitetens webbplatser. Där finner man de koopererande företagen som erbjuder Duales Studium.

Duales Studium är en mycket populär utbildningsform. Då företagen investerar pengar i studenten skrivs ett avtal mellan de två parterna. Därför får studenterna gå igenom ett urvalsförfaranden. För att inte missa några tidsfrister bör du helst informera dig 1,5 år innan det är dags att ansöka. Ansökan till företaget äger oftast rum tolv till fjorton månader innan den planerade starten.

För din ansökan behöver du:

  1. CV
  2. Personligt brev
  3. Foto
  4. Skolbetyg (aktuellt)
  5. Slutbetyg att du berättigad att söka till tyska högskolan (har du förmodligen först efter ansökan)
  6. Intyg om dina tyskakunskaper.

Förutsättningar

Förutsättningen för att söka är en examen (studenten) som motsvarar den tyska högskoleexamen samt bevis på att du har mycket goda kunskaper i tyska (språknivå C1). Dessa språktest kan du göra bl a på Goethe Institute.

Finansiering

En fördel med Duales Studium ligger i avtalet mellan företaget och studenten. Avtalet innefattar bl a lönen för arbete som då säkerställer en finansiell säkerhet under studietiden. Beloppet varierar, men kan jämföras med en tysk lärlingslön. Det finns också möjlighet att söka stipendier. Många studiefonder främjar även utländska studenter.