Gravida

Källor: Mutterpass, Urbia, Wikipedia, Deine-Schwangerschaft, Baby-Center, Rund ums Baby, Vårdguiden

sxc_babykrul_01_1402625_19862838

Om du redan har fött ett barn i Sverige kommer du att upptäcka att det är väldigt annorlunda att vara gravid och föda barn i Tyskland. Knappt något annat land i världen har ett sådant omfattande program när det gäller hälsokontroller för havande kvinnor. Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen har klara riktlinjer för gynekologer Frauenarzt och barnmorskor Hebamme och dess skyldigheter gentemot sina patienter. Målet med riktlinjerna är att vid ett tidigt skede upptäcka eventuella komplikationer. Kostnaderna för undersökningar som ingår i dessa riktlinjer övertas av sjukförsäkringen.

Minst 10 kontroller tillstår gravida kvinnor och vid problem även mer. Vid en komplikationsfri graviditet rekommenderas det att man går på kontroll var fjärde vecka fram till v.32. och därefter varannan vecka fram till födelsedatumet. Om man överskrider datumet bör man gå varannan dag. 3 kostnadsfria ultraljudsundersökningar ingår i paketet, men det är inte helt ovanligt att läkaren gör många fler utan extra kostnad. Däremot ingår inte Nackenfaltenmessung eller det s k Fehlbildungsultraschall om det inte finns indikationer på att dessa är nödvändiga. Rädslan för att bli anklagad har gjort att många läkare rekommenderar alla möjliga extra undersökningar som delvis är väldigt dyra. Rådgivningen vad gäller dessa är sällan neutral och leder ofta till att många kvinnor gör undersökningar utan att riktigt inse konsekvenserna.

Kontrollerna får lov att utföras av både gynekologer och barnmorskor. Den största skillnaden mellan de båda är att en barnmorska inte får genomföra ultraljudsundersökningar och fosterdiagnostik pränatal diagnostik. Vanligt är en kombination av både gynekolog och barnmorska. Gynekologen gör kontrollerna och en barnmorska kommer på hembesök före och efter förlossningen. Barnmorskans uppgift är då att finnas till för rådgivning innan födseln och ta hand om kontrollerna på mamma och barn efter hemkomsten ifrån BB. Även detta ingår i sjukförsäkringen.

Gynekolog kan du hitta på bl a Jameda. Där kan du söka efter läkare i din närhet och läsa patientrecensioner. Sök på Frauenärzte. Många barnmorskor är frilansare och har oftast även en fast anställning på ett sjukhus. Det kan vara bra att välja en barnmorska som jobbar på det sjukhuset du tänker föda. Du kan även gå in på Hebammensuche. Viktigt att tänka på är att barnmorskor snabbt blir fullbokade och att man därför bör ringa och boka tidigt i graviditeten.

När graviditeten fastställts av en gynekolog (eller barnmorska) utfärdas ett Mutterpass motsvarande MVC journalen. I Mutterpass skriver man in all relevant information som mammans blodgrupp, järnvärde, undersökningsresultat för Hepatitis B, HIV, Röda Hund och ärftliga sjukdomar. Man skriver in barnets placering, vikt, storlek och beräknat datum för födseln. Man rekommenderar gravida att ständigt bära med sig sitt Mutterpass eftersom det kan spara tid vid ett eventuellt nödfall. Vid ditt första eller andra besök kan du även få ett intyg ärztliche Bescheinigung som bekräftar graviditeten och beräknad förlossning. Detta intyg skall ges till och betalas av arbetsgivaren.

Du bör även i ett tidigt skede fundera över vilket sjukhus du vill föda på eller alternativen till sjukhus (Geburtshäuser, föda i hemmet). Sjukhusen har ofta informationskvällar för havande 1-2 gånger i månaden där du kan ta reda på mer vad sjukhuset har för rutiner. Då får du även göra “studiebesök” inne på BB och se de olika förlossningssalarna. Sjukhusen erbjuder ofta förberedelsekurser som leds av en barnmorska, amningsträffar och gymnastik för bäckenbotten Rückbildungsgymnastik. De flesta sjukhus vill att man ska komma och anmäla sig flera veckor innan det är dags att föda. På så vis har man lugn och ro att gå igenom vissa organisatoriska frågor och önskemål som man kanske inte vill diskutera när värkarna har satt igång. Dessutom kan sjukhusen vägra att ge viss typ av bedövning om du inte godkänt detta innan värkarna börjar. Lustgas används inte i Tyskland!

Man kan även välja att föda i ett Geburtshaus. Detta är en inrättning som skiljer sig en del ifrån ett BB. Ett Geburtshaus leds av enbart barnmorskor. De erbjuder ofta ett komplettpaket som innehåller informationskvällar, förberedelsekurser Vorbereitungskurse inför födseln och föräldrakurser i att leva med barn. Även Rückbildungsgymnastik och ammningsträffar och småbarnsträffar erbjuds. I de flesta Geburtshäuser kan man bara föda ambulant med hjälp av en barnmorska. Detta innebär att mor och barn åker hem ett par timmar efter födseln om allt har gått bra. En barnmorska gör sedan regelmässigt hembesök och ansvarar för eftervården.

Vissa barnmorskor arbetar som Beleghebamme. Detta är en självständig (frilansande) barnmorska som arbetar tillsammans med en eller flera födelsekliniker eller sjukhus. En Beleghebamme följer en gravid genom hela graviditeten, följer upp kontrollerna och är även med vid födseln. Efter födseln gör hon efterkontroller av mor och barn, utför tester, väger och mäter och svarar på eventuella frågor. För en Beleghebamme kan det tillkomma en kostnad som heter Rufbereitschaftspauschale – en kostnad för att barnmorskan har “jouren” runt ditt beräknade födelsedatum. Det är inte ovanligt att barnmorskor arbetar med akupunktur, homöopati och annan naturmedicin.

Du kan ha rätt att tillgodoräkna dig pension när du är föräldraledig. Detta kan även gälla dig som aldrig har varit arbetstagare i Tyskland. Läs mer om detta under fliken pensionssystemet!

För de som inte förstår tyska eller har tillgång till en engelsk förberedelsekurs kan ta en titt på Profylaxgruppen. De erbjuder en webbaserad kurs. Tänk på att det de lär ut inte alltid stämmer för Tyskland.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 66.