Föräldraledighet

Källor: Bundesministerium für Familie, Babycenter, European commission, Rund ums Baby Familienportal

Den tyska föräldraledigheten består av 2 delar: Mutterschutz och ElternzeitMutterschutz gäller enbart för „mamman“ en viss tid före och efter förlossningen, och Elternzeit gäller ledigheten för båda föräldrarna efter avslutad Mutterschutz. Som föräldraledig är man befriad ifrån att betala bidrag till den obligatoriska sjukförsäkringen GKV. Privatpatienter är däremot inte befriade!

Mutterschutz

Mutterschutzgesetz (kort MuSchG), mammaskyddslag ger havande kvinnor med fast anställning ett rättsligt skydd genom graviditeten och tiden efter förlossningen.

Lagen listar bl a upp åtgärder som arbetsgivaren måste vidta för att skydda blivande och ammande mödrar. Ett typexempel på fördelar är att en havande kvinna inte kan sägas upp från sin arbetsplats. Detta skyddet gäller från den dagen hon officiellt meddelar att hon är gravid till slutet på 4e månaden efter förlossningen. Arbetsgivaren har rätt att kräva ett intyg ärztliche Bescheinigung om graviditeten som även ska innehålla datum för beräknad födsel. Detta kan du få av din läkare eller barnmorska och ska betalas av arbetsgivaren.

I MuSchG ingår bl a regler om en sund arbetsplats med rätt till pauser, förbud för vissa arbetsuppgifter (inte lyfta mer än 5 kg, arbete med kemikalier och kroppsligt ansträngande uppgifter).

I och med förlossningen finns det en skyddsfrist Schutzfrist som innebär ett totalt sysselsättningsförbud 6 veckor innan beräknad förlossning och 8 veckor efter förlossningen. För förtidigt födda barn och tvillingsfödsel kan man få en frist på upp till 12 veckor efter förlossningen.

Elternzeit

Principiellt kan en mamma återvända till jobbet direkt efter avslutad Mutterschutz men de flesta mammor ansöker om Elternzeit där de inte arbetar alls eller bara arbetar deltid Elternteilzeit (se nedan). För detta gäller Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (kort BEEG).

FöräldraledigEfter barnets födsel har föräldrarna rätt till 3 års föräldraledighet var, som de kan ta antingen samtidigt, växelvis eller efter varandra. Föräldrarna har bara rätt till 2 års föräldraledighet direkt efter födseln. De resterande 12 månader får man ta ut med arbetsgivarens tillstånd, dock innan barnet fyllt 8. När man ansöker om föräldraledighet är man tvungen att fastlägga tiden för de första 2 åren. Om du bara fastlägger det första året utgår man ifrån att du vill jobba det andra året.

Ansöker man om föräldraledighet i anslutning till avslutad Mutterschutz räcker det att man lämnar in sin ansökan 6 veckor innan. I annat fall bör den vara inne 8 veckor före föräldraledigheten ska börja.

När du är föräldraledig har du rätt att arbeta deltid upp till 30 timmar i veckan. Med din arbetsgivares medgivande har du rätt att arbeta för en annan firma eller starta eget.

För mer information bör ni gå in på någon av ovannämnda källor! Det finns väldigt många olika konstellationer man kan välja när det gäller att dela upp föräldraledigheten mellan mamman och pappan. Prata därför även med din arbetsgivare – med arbetsgivarens tillstånd kan man korta ner eller förlänga föräldraledigheten utan problem, men om arbetsgivaren är mindre tillmötesgående blir det desto viktigare att noga iaktta alla formaliteter och frister!

Den som är föräldraledig har rätt till 3 års bidrag till sitt tyska pensionsförsäkringskonto. Detta gäller i vissa fall även kvinnor som aldrig har varit arbetstagare i Tyskland. Läs mer om detta under rubriken pensionssystemet. Bidraget som tillgodoräknas motsvarar en tysk genomsnittslön under den aktuella tiden i 3 år för barn födda efter 1991. För barn födda innan 1992 gäller 12 månader.

Nedan ser du ett exempel på hur din ansökan om Elternzeit kan se ut:

(Du)

Namn
ev. avdelning/Personalnummer
Gatuadress
Postnummer, Stad

Till:
(arbetsgivaren)
Firma
Name kontaktperson
Gatuadress
Postnummer, Stad

Ort, Datum
Antrag auf Elternzeit

Sehr geehrte(r) Frau/Herr …………….,

hiermit beantrage ich zur Betreuung und Erziehung meines Kindes ……………… (Namn, födelsedatum) Elternzeit für den Zeitraum vom ……………… (datum när det börjar) bis ……………… (slutdatum). Ab dem ……………… (slutdatum) stehe ich wieder voll zur Verfügung.

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst betreut und erzogen wird.

Bitte lassen Sie mir eine schriftliche Bestätigung zukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

…………………………….
(Unterschrift)

Bestätigung des Arbeitgebers:

Ort, Datum

……………………………….
(Unterschrift)

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 71.