Föräldrapenning

Källor:  BundesministeriumElterngeld.net, MutterschaftsgeldFamilienportal

Föräldrarpenningen är uppdelad i 2 delar. Den ena rör Mutterschaftsgeld som betalas ut till kvinnor som befinner sig i Mutterschutz och den andra är Elterngeld som både mamman och pappan har rätt till vid föräldraledighet.

För att få ut det som är bäst för dig skulle jag starkt rekommendera en rådgivare. Det är en djungel att ta sig igenom all information på egen hand och informationen på denna sidan ska betraktas som generell och inte individuell! På elterngeld.net kan du få professionell hjälp mot betalning.

Mutterschaftsgeld

Förutsättningarna för att ha rätt till Mutterschaftsgeld är att man vid början av sin Schutzfrist är medlem i den obligatoriska sjukförsäkringen GKV och har en fast anställning. Icke anställda kvinnor har alltså INGEN rätt till MutterschaftsgeldSchutzfrist (dvs den perioden där man skyddas av lagen) sträcker sig ifrån 6 veckor innan beräknat födelsedatum till 8 veckor efter födseln.

För tillfället betalar GKV ut maximalt EUR 13 per dag eller EUR 390 per kalendermånad. Din arbetsgivare betalar mellanskillnaden mellan din senaste nettolön och Mutterschutzgeld från GKV.

Privatförsäkrade kvinnor får sin nettolön minus EUR 13 per arbetsdag. Privat sjukförsäkring betalar inte ut någon Mutterschaftsgeld enligt ovan. Däremot kan du ansöka om en engångssumma på högst EUR 210 hos Bundesversicherungsamt (Mutterschaftsgeldstelle) i Bonn.

För att få Mutterschaftsgeld ska du innan din Mutterschutz börjar be om ett intyg ifrån din läkare. Ett exemplar ska ges till din arbetsgivare och ett exemplar ska skickas in till din sjukförsäkring. Intyget ärztliche Bescheinigung får inte vara äldre än 4 veckor.

Bundesversicherungsamt har en hotline som är öppen dagligen från 9 – 12 och torsdagar även 13-15 om du har frågor som berör Mutterschaftsgeld. Tel 0228/619 1888.

Elterngeld

1 Januari 2007 infördes föräldrapenningen Elterngeld i Tyskland och sedan 2015 finns även ElterngeldPlus. 

Det finns i 3 varianter:

Beroende på inkomst gäller principiellt:

  • Basiselterngeld mellan 300 och 1.800 Euro per månad och 
  • ElterngeldPlus mellan 150 och 900 Euro per månad. 

Föräldern får ha ett deltidsarbete på högst 30 timmar i veckan för att kunna ta ut föräldrapenning. Man erhåller principiellt 65-67% av nettoinkomsten som Elterngeld. 

Minsta föräldrapenning på 300 euro kommer att ges till den som ser efter barnet själv och arbetar högst 30 timmar i veckan, inklusive studenter, hemmafruar eller hushållerska och föräldrar som inte har arbetat med att ta hand om äldre barn. 

Elterngeld betalas ut 12-24 månader efter barnets födsel beroende på vilka förutsättningar du uppfyller och vilket alternativ du väljer och om man vill utnyttja Partnerschaftsbonus. 

Hur länge du får föräldrapenning beror på om du bestämmer för Basiselterngeld eller för ElterngeldPlus eller för en kombination av båda och om du vill använda den så kallade Partnerschaftsbonus.

  • En förälder kan maximalt få ut föräldrapenning för 12 månader. Om den andra föräldern också väljer att ta föräldrarledigt och minst en tjänar mindre efter födelsen kan man få ut 2 Partnerschaftsmonate till. Undantag gäller ensamstående som själv kan ta ut alla 14 månader. Om föräldraledigheten följer direkt i anslutning till Mutterschutz betalas föräldrapenning bara ut för 10 resp.12 månader, eftersom de 8 veckorna Mutterschutzgeld räknas in i föräldrapenningen.
  • ElterngeldPlus kan erhållas dubbelt så länge som basiselterngeld: I stället för en månad med grundläggande föräldrapenning kan man också välja ElterngeldPlus i två månader. Max 24 månader Detta kan till och med få större föräldraförmåner. Mer om summan av föräldrapenningen.
  • Ytterligare fyra månader ElterngeldPlus som Partnerschaftsbonus om båda arbetar deltid 

Månader kan delas upp mellan varandra. Ni kan ansöka om föräldrapenningen samtidigt eller vid olika tidpunkter. Vid varje månad där båda föräldrarna tar emot föräldrapenning samtidigt spenderar de 2 månader av föräldrapenning. Du kan välja mellan att ta ut all föräldrapenningen utan avbrott eller avbryta föräldrapenningen som då kan tas ut av dig eller din partner.

Vilket belopp man får kan man också räkna ut med hjälp av Online-Rechner des Bundesfamilienministeriums  eller Bundesministerium für Familien.

Det kan vara olika i olika Bundesländer var man ansöker om Elterngeld. Antingen kan man ringa till Bürgerbüro i närmaste rådhus och fråga var just du ska söka någonstans eller leta online.

Ansökan ska ske så snart som möjligt efter födseln. Fristen för att få föräldrapenningen utbetald retroaktivt ligger på 3 månader, räknat från ansökningsdagen. Se därför till att du får alla erforderliga papper, intyg m m i god tid så att du inte förlorar en del av pengarna!

Ansökan om Elterngeld kan du skriva ut ifrån ovannämnda hemsida efter att du har letat efter rätt myndighet för respektive Bundesland.

För ansökan behöver du generellt följande intyg:

  • Geburtsurkunde födelsebevis original
  • Lönebevis för de sista 12 månaderna innan födseln 
  • Intyg ifrån sjukkassan om Mutterschaftsgeld (gäller för GKV) 
  • Intyg om arbetsgivarens tillskott till Mutterschaftsgeld (mellanskillnad) 
  • Intyg från arbetsgivaren ifall du ska jobba deltid under föräldraledigheten. (för både ifall ni vill ta Partnerschaftbonus) 

Det jag skriver gäller generellt. Föräldrapenningen kan betalas ut under olika varianter som ger mamma och pappan möjlighet till att anpassa hur just de vill ta ut föräldraledigheten. Infosidan av familjedepartementet (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) är en bra sida där du kan läsa mer.

UNDER FÖLJANDE LÄNKAR HITTAR DU MYCKET BRA INFORMATION:

Hur mycket får jag?

Hur länge får jag?

Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit

På engelska om ElterngeldPlus och PartnerBonus

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 72.

Senast uppdaterad: mars 2023