Fordon / Trafik

Källa: Service-Portal, Autonews, Fahrtipps, Wikipedia

Bilkörning i Tyskland förknippar vi ofta med motorvägarna, Autobahn, som till stor del har fri fart. Tyskland är idag, förutom Isle of Man, det enda landet i Europa som har allmänna vägar utan hastighetsbegränsning. Många av det tyska motorvägarna saknar hastighetsbegränsning. För tyskarna betraktas motorvägar med fri fart många gånger som en symbol för frihet. I början på 2022 tog diskussioner fart om att införa hastighetsbegränsningar. Bl a regeringens Klima Arbeitsgruppe och polisfacket kräver pga olycksstatistiken och koldioxidutsläppen att begränsa hastigheten till 130. Men Bundesregierung sa nej till detta förslag.

Även där fri fart gäller bör man ta det lugnt och detta inte bara för din och andras säkerhet. Anses det att en olycka orsakats av för hög hastighet, även om du egentligen inte orsakade olyckan, kan du komma att dömas skyldig. Dessutom finns det enligt trafiklagen Straßenverkehrsordnung, StVO en allmän plikt att ta hänsyn till andra trafikanter.

För att få köra en bil i Tyskland måste denna vara registrerad (zugelassen). Tar du med dig din bil ifrån Sverige bör du omregistrera vid samma tid. Registreringen sker på Kfz-Zulassungsstelle på den orten du är anmäld. Här kan du söka efter närmaste Zulassungsstelle: Service-Portal. Att anmäla bilen kostar ca. EUR 25 (varierar lokalt). När du registrerar din bil får du ett registreringsbevis, Zulassungsbescheinigung. Zulassungsbescheinigung del 1 och 2 ersätter det som förut hette Fahrzeugschein och Fahrzeugbrief. Ditt körkort och Zulassungsbescheinigung del 1 måste du alltid ha med dig i bilen när du kör.

För att kunna registrera bilen behöver man ha med sig olika papper och underlag. Det är olika krav beroende på om man (om-)registrerar en bil inom Tyskland eller om man tar med sig en begagnad bil från utlandet, t ex Sverige. En lista för sistnämnda fallet finns här: Service-Portal; men det kan rekommenderas att kolla med Zulassungsstelle i fråga. Det är även värt att notera att en importerad begagnad bil ska besiktas vid registreringen, och att man måste ge ett autogiro Einzugsermächtigung till skattemyndigheten för bilskatten.

I Tyskland tillhör nummerplåtarna bilägaren och inte bilen. Därför behåller man ofta de gamla plåtarna när man byter bil. Nummerplåtar kostar ca. EUR 30; man kan köpa de i bodar som alltid finns i närheten av Zulassungsstelle eller beställa online (t ex här: Service-Portal). Det är även möjligt att reservera/beställa personliga nummerskyltar med bokstäver och siffror som man önskar; detta kostar en ytterligare avgift på ca. EUR 13. Tyska nummerplåtarnas första (en, två eller tre) bokstäver anger förresten var bilen är registrerad.

Miljödekal

I vissa städer måste du ha en miljödekal för att få köra in.

Försäkring

Läs mer om bilförsäkring.

Trafikböter
“En punkt i Flensburg” ryter ofta tysken när någon begår en förseelse i trafiken. I Flensburg sitter departementet som reglerar centralregistret för trafiksyndare. I regel gäller att man får ett visst antal punkter i centralregistret om man begår trafikförseelser som innebär böter på EUR 60 och mer. Vid 8 punkter gäller: Adjö körkortet! Om du har kört för fort och vill veta vad straffpåföljden blir kan du gå in på Bußgeldrechner.

Promillegränsen

Även om promillegränsen för körförbud ligger på 0,5 gäller andra gränser vid förseelser orsakade under alkoholpåverkan. Då ligger gränsen nämligen på 0,3 promille. Har man haft körkortet i mindre än 2 år eller är yngre än 21 år gäller t o m 0,0 promille. Obs! Det finns även en promillegräns när man cyklar: 1,6 promille.

Mobiltelefon i bilen
I Tyskland är det tillåtet att använda mobiltelefon i bilen, men man får inte ha telefonen i handen, oavsett om man talar, skriver SMS eller använder mobilen som gps. Det gäller så länge motorn är på, dvs även när man står still vid rött ljus. Annars kostar det EUR 128,50 och en punkt i Flensburg. Det är dock tillåtet med Handsfree (alltså en kabel med en öronsnäcka) eller högtalare när telefonen befinner sig i en hållare på panelbrädan.

Lag om vinterdäck
Sedan december 2010 införde Tyskland en ny lag för vinterdäck. Lagen har inte ett fastlagt ett datum utan tillämpas efter vinterförhållanden. Som vinterförhållande räknas halka på grund av snö, is, rimfrost eller snömodd, oavsett temperatur. Under dessa väderförhållanden är bara vinterdäck eller s k helårsdäck tillåtna; de har beteckningen M+S (Matsch & Schnee) och/eller en vintersymbol (snöflinga). Notera att dubbdäck är inte tillåtna i Tyskland!

Barn i bilen
Bilföraren är ansvarig för att alla barn i bilen sitter säkert. Om detta inte följs får man räkna med böter och i vissa fall även en punkt i Flensburg. Alla barn under 12 år och/eller under 150 cm måste ha en åldersanpassad barnstol. Så länge detta följs är det även tillåtet för barn att sitta i framsätet (fast inte i bilbarnstol för spädbarn om inte airbagen är avaktiverad!). Barn över 150 cm behöver ingen barnstol men måste självklart ha säkerhetsbälte.

Sedan April 2008 får man bara använda bilstolar med ECE-numret 44-03 och 44-04. Barnstolar med ett äldre nummer (44-01 och 44-02) och stolar som inte har ECE-märket är förbjudna.

abb_vorschriften_2

Quelle: Britax Römer GmbH

Längst upp på etiketten ser man att stolen är godkänd efter europeisk norm ECE R44-04.

  1. UNIVERSAL betyder att bilstolen är lämplig för alla bilar. Andra beteckningar är semi-universal och iso-fix.
  2. Tillåten vikt
  3. Y betyder att stolen har 5-punkts-bälte
  4. Europeiskt kontrollsymbol
  5. Europeiskt kontrollnummer som anger landet där stolen har fatt tillstand. 1 står för Tyskland, Sverige har 5
  6. Registreringsnumret. De första 2 siffrorna anger normen (här alltså ECE R44-04)
  7. Fortlöpande nummer