Försäkringar

Källa: Jonas Häggmark, Thomas Schmidbauer

Förutom lagstadgad socialförsäkring finns det bara ett fåtal försäkringar som är obligatoriska i Tyskland. Därutöver finns det ett antal försäkringar man bör ha.

Nedan beskriver jag endast ansvarsförsäkringar som täcker de vardagliga riskerna. Jag bortser alltså från att skriva om livförsäkring, pensionsförsäkring, invaliditets-försäkring etc., eftersom behovet för den typen av försäkring är mycket individuell.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG – ANSVARSFÖRSÄKRING

Haftpflichtversicherung är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet mot tredje man enligt allmänna skadestånds rättsliga regler. De flesta försäkringsformer gäller kompensation för skada i form av pengar, men i Haftpflichtversicherung ingår också ett åtagande för försäkringsbolagen att utreda skadeståndsskyldigheten som sådan, att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs. De finns flera olika varianter på Haftplichtversicherungen:

Private-HaftpflichtPrivat ansvarsplikt  (rekommenderas mycket starkt)

Private-Haftpflicht är en försäkring som kan jämföras med den svenska ansvarsförsäkringen. Försäkringen är ett skydd för skador mot tredje person. Därför bör en Privat-Haftpflichtversicherung vara som namnet säger; plikt! Den som vållar personskada, sakskada eller ekonomisk förlust kan utan Private-Haftpflichtversicherung, om tvekan råder, bli obegränsat ekonomiskt ersättningsskyldig. Det kan även gälla ens framtida förmögenhet och förtjänster.

En Private-Haftpflichtversicherung täcker i princip de flesta risker som finns för privatpersoner. Det gäller även för plikter som hyresgäst, såväl mot hyresvärden (t ex om man gör sönder något i huset/lägenheten) som mot tredje man (t ex om man inte skottar snö framför huset och en passant halkar).

Att tänka på när man tecknar en Private-Haftpflichtversicherung:

•Ett barn under 7 år (i trafiken: under 10 år) som orsakat en skada är inte ansvarsskyldig. Föräldrarna är endast ansvariga om de inte uppfyllde sitt tillsynsansvar (Aufsichtspflicht) över barnet. Det betyder att grannen rent juridiskt har otur om ditt barn gör en buckla på hans nya bil eller sparkar fotbollen i fönstret. Grannen kommer antagligen inte att nöja sig med detta utan förväntar sig en ersättning. För att undvika sådana situationer och rädda grannsämjan kan man ta ett tillägg som ger ersättning för skador som dina barn (eller dina husdjur) orsakar, upp till ett visst maximalbelopp (normalt EUR 10.000 eller 20.000).

•Även anställda i hushållet kan medförsäkras. Har du städhjälp bör du ta med denna i försäkringen.

•När man tecknar en Haftpflichtversicherung kan man försäkra hela familjen på ett och samma försäkringsbrev. Även ett ogift par kan försäkra sig på ett och samma försäkringsbrev förutsatt att parterna nämns med namn.

•För aupairer: jag rekommenderar att du kollar med din gästfamilj. Har de en familjeförsäkring (se punkten ovan) så omfattas förmodligen även du av den.

HausratversicherungHemförsäkring (rekommenderas starkt!)

Eftersom de flesta svenskar som flyttar hit inte kommer att köpa ett hus är det viktigaste att försäkra det som finns inne i huset. Alla saker i hushållet som möbler, kläder, elektrisk utrustning osv (oftast nyköpta saker) borde man försäkra mot eld, inbrott och vattenskador. Vid en eventuell skada ersättes hushållsartiklarna till inköpsvärdet Neuwert. 

RechtsschutzsversicherungRättsskyddsförsäkring (rekommenderas starkt!)

I Sverige ingår rättsskyddsförsäkringen som en obligatorisk del i de olika hemförsäkringar som finns att köpa. I Tyskland är det däremot en försäkring man måste teckna separat och då det kan bli väldigt dyrt att få rätt i en domstol är det något vi rekommenderar starkt.

Många vill ha en Rechtsschutzversicherung när det handlar om jobbet och trafiken. En Mieter-Rechtsschutz kan rekommenderas då det är viktigt att man får råd och finansiellt stöd när det blir problematiskt med hyresvärden.

_______________________

De 3 ovan nämnda försäkringarna är ensamstående och man kan välja vad man behöver. Alla tre försäkringar tillsammans ger ett mycket bra skydd vid de flesta tillfälligheter i vardagen.

_______________________

Har man ett fordon är följande försäkring obligatorisk:

Kfz-Haftpflichtversicherung – Ansvarsförsäkring fordon

Denna ansvarsförsäkringar är till skillnad mot andra ansvarsförsäkringar som namnet säger; plikt och reglerad per lag. Kfz-Haftpflichtversicherung täcker skadeståndsanspråk av tredje person till följd av olyckor som orsakats av motorfordon i trafiken.

Skadeståndsskyldig är alltid innehavaren (som inte nödvändigtvis är ägare) av fordonet men i regel även föraren som orsakat olyckan. Därför är innehavaren förpliktad att ha en försäkring som betalar in en engångssumma som täcker personskador, pension vid invaliditet, materiella och ekonomiska skador.

Kfz-Haftpflichtversicherung är bara en del av tysk fordonsförsäkring. Även följande försäkringar ingår/kan ingå i paketet

Kaskoversicherung. „Kasko“ är spanska och betyder kropp. I detta fallet är det fordonet som menas. Kaskoförsäkringen täcker skador på det egna fordonet. Här kan man välja mellan hel- och halvförsäkring; Voll- och Teilkasko. Teilkasko – halvförsäkring försäkrar mot skador på bilrutorna, genom viltolyckor och genom naturkrafter som storm, hagel, blixtnedslag eller översvämning. Dessutom försäkrar Teilkasko mot inbrott eller stöld av bildelar. Vollkasko – helförsäkring innehåller utöver Teilkasko även skador på fordonet som uppstått genom krock (även självförvållad) och skador orsakad av tredje person om denna inte själv är försäkrad. Även självförvållade skador och skador som tillkommit genom vandalisering ingår.

Schutzbrief – skyddsbrev. Ett skyddsbrev är en tjänst du kan köpa av t ex försäkringsbolaget eller en motorförening som ADAC. Ett skyddsbrev kan innehålla tjänster så som hjälp vid motorstopp, byte av däck vid punktering, bärgning av fordon men även hotellövernattning när man p g a olycksfall inte kan ta sig hem.

FÖRSÄKRINGAR SOM ÄR „BRA ATT HA“

Zusatzversicherungen – Tilläggsförsäkringar:

Här handlar det mest om sjukförsäkringar. En av de största fördelarna är att man kan välja att bli behandlad av en specialist (inte bara en ”normal” läkare).

Den tyska vården är mycket bra på många sätt. Men ifall man själv vill välja sjukhus och läkare och inte vill dela rum med flera andra så är en Zusatzversicherung lämplig. Man blir likställd en privat försäkrad patient. Speciellt för familjer med små barn kan det vara mycket viktigt eftersom man har ”rooming in” inkluderat (föräldrarna får sova i samma rum som barnet). Tandförsäkringar finns det också och kan vara lämplig om man tänker stanna i Tyskland länge. Tecknar man en sådan när man fortfarande är hyfsat ung kostar de inte så mycket och täcker en stor del/hela kostnaden för bl a  kronor och tandproteser. Läs mer under „Socialförsäkring

Hundehalterhaftpflichtversicherung – Hundförsäkring: 

Hunden är inte försäkrad i den normala Privathaftpflicht. I vissa Bundesländer är denna försäkringen obligatorisk. Man behöver en Hundehalterhaftpflichtversicherung ifall hunden skadar en tredje. Sjukförsäkring för hundar finns också!

_______________________________________

Har du frågor eller behöver rådgivning? Vänligen kontakta mig.