Förskolebarn

En typisk förskola mellan dagis och grundskola finns det inte längre (med undantag för Hamburg) utan oftast räknas det sista året innan inskolningen som förskola. Förskolan är frivillig och varje dagis får själv bestämma om och hur de vill gestalta ett program för sina förskolebarn. Vissa Bundeländer erbjuder kommunal förskola för de barn som inte besöker något dagis.

 

Skolundersökning

Barn som enligt skolplikten ska skolas in kommande år erhåller en inbjudan från hälsovårdsmyndigheten Gesundheitsamt för att göra en hälsoundersökning Schuleingangsuntersuchung där en skolläkare undersöker barnen. Schuleingangsuntersuchungen kan se annorlunda ut bland de olika Bundesländer. Men gemensamt är att det ska undersöka om barnet är skolmoget och normalt utvecklat för sin ålder. Inför skolläkaren får barnet skriva sitt namn, nämna geometriska figurer vid namn, gå på en linje och hoppa på ett ben, räkna till 10 osv. Vid undersökningen vägs och mäts barnet och det görs ett hör- och syntest. Det är viktigt att ta med „Das gelbe Heft“ samt vaccineringskortet.

 

Anmäla till skola

Enligt skolplikten måste man anmäla sitt barn till behörig grundskola men ofta skickar behörig grundskola automatiskt ut en inbjudan för skolanmälan. Vill ni anmäla ert barn till en annan skola / privat skola måste ni anmäla detta själva hos denna skolan men ändå gå till behörig skola och ansöka om skolväxel. Ta med ett giltligt pass för dig och ditt barn, samt födelseattest och Das gelbe Untersuchungsheft!

 

Einschulung

Inskolning

I Tyskland är detta stort. Dagarna innan inskolningen kommer mor- och farföräldrar, kusiner och annan släkt och vänner och intar huset. Alla är med och firar. På inskolningsdagen ska barnen ha en Schultüte med sig. Detta är en strut som kan köpas eller göras själv. Många dagis arrangerar Schultütenbasteln för barn och föräldrar som vill göra sin egen. Struten får barnen sedan tillbaka fylld “som present” på inskolningsdagen. Den kan fyllas med godis, pennor, suddgummin och sådant som har med skolan att göra.