Internationella och europeiska skolor

Källa: Wikipedia, Bildungsdoc, FrankfurtRheinMain GmbH
Senast uppdaterad: januari 2022

Internationella skolor i Tyskland

Internationella skolor är efterfrågade i Tyskland som aldrig förr. Inte bara „utländska“ familjer söker sig till dit utan även tyska familjer vill se sina barn i en international omgivning. Föräldrar ser den internationella sammansättningen av skolklasser, tvåspråkig utbildning och global utbildning som en möjlighet att förbereda sina barn för en mer komplex värld. Utbildningen bestämmer allt mer framtida yrkesliv. Den fortsatta globaliseringen och den stora efterfrågan bland tyska föräldrar leder ibland till flaskhals och långa köer för att få en av det attraktiva platserna. Inte ens de relativt höga skolavgifterna avskräcker från att ansöka. Kostnaden kan variera mellan ca 12.000 till 23.000 € (utan mat och transportkostnader) om året. Tyska skolor däremot är gratis!


Vad bör man veta om internationella skolor

Internationella skolor undervisar utländska elever typ diplomatbarn och barn från internationell arbetskraft, som endast tillfälligt vistas i Tyskland men även tyska elever i åldrarna 4-18 år. Skolorna är i regel privatägda och rent rättsligt bara ett alternativ till den tyska skolan. De har därför ingen rätt till statligt ekonomiskt stöd. Skolorna måste finansiera sig helt, särskilt genom skolavgifter. Internationella skolor i Tyskland präglas av mångkulturella sammansättning. Barn från alla världsdelar är förenade i en klass. Engelska är vanligtvis undervisningsspråket.

För svenskar som inte tänker stanna i Tyskland kan en internationell skola definitivt vara ett alternativ – speciellt om arbetsgivaren betalar detta. Skolorna erbjuder ofta även hemspråksundervisning om tillräckligt många talar samma språk. Tempot i skolorna är 

väldigt högt och ställer stort anspråk på eleverna. Utlänningar har större chans att få en plats än tyska elever, men man måste ansöka väldigt tidigt för efter maj är platserna oftast borta. Är man sen med ansökan är det bättre att man ringer runt till skolorna.

Många svenskar som återvänder tycker att det är lätt att anknyta till läroplanen efter att ha varit ute ett tag.

Andra fördelar med internationella skolor är bl a små klasser, motiverade engagerade ofta internationella lärare, heldagsprogram, barnen lär tidigt att presentera och hålla tal framför större publik och bättre utrusning för undervisningändamål.


IB-Programmet beroende på ålder

Internationella skolor tilldelar inte tyska „examen“ Abitur eller Realschulabschluss. I slutet av tolfte klass kan eleverna förvärva International Baccalaureate Diploma. Universitet i över 110 länder runt om i världen godtar IB för ansökan till högskolor och college.

Undervisningen är anpassad till IBO: s krav (International Baccalaureate Organization). IBOs läroplan erbjuder ett världsomspännande standardiserat undervisningsprogram. Familjer som ständigt flyttar runt drar nytta av detta standardiserade program eftersom det är lika på alla skolor som är anpassat till IBO.

De tre vanligaste IB-programmen utmanar och främjar studenterna i deras utbildning och personlig utveckling:

Länkar till olika internationella och europeiska skolor i Tyskland

Europäische Schule RheinMain
International schools database
Frankfurt Rhein/Main