Löneförmåner

lla på begäran

Mycket allmänt vill jag bara nämna tre möjligheter i samband med lön som kan vara intressant att veta om man som arbetstagare vill spara skatt och/eller spara pengar för åldern (och vem vill inte det …?). Om du övervägar att göra något sådant bör du dock absolut söka professionellt råd så att din individuella situation beaktas på bästa möjliga sätt. Sedan bör du ta upp det med din arbetsgivare; detta kan du givetvis även göra efter du har börjat arbeta, helst genom (skriftligt) tillägg till ditt anställningsavtal.

Barnomsorgskostnader – Kinderbetreuungskosten

Arbetsgivaren kan betala ett tillskott till de kostnader du har för att ha ditt barn på dagis (eller liknande arrangemang såsom dagmamma). Det gäller endast barn som inte omfattas av skolplikten. För att få tillskottet behöver du ett intyg från dagis om dina månadskostnader för barnomsorg (inkl. mat) för innevarande året, och med det intyget som underlag kan du enas med dina arbetsgivare om hur mycket av din kostnad han vill lägga till. Viktigt är dock att tillskottet måste betalas utöver din ordinarie lön; det är alltså inte tillåtet att en del av din befintliga lön omvandlas i tillskottet.

Vermögenswirksame Leistungen

I kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal kan det vara förankrat att du har rätt att spara genom s.k. Vermögenswirksame Leistungen. Mycket förenklat är principen följande: Du tecknar en viss form av sparprodukt, t ex en sparplan för aktiefonder. Beakta att vissa sparprodukter kan ha en minimilöptid för att vara giltiga för ändamålet, och att pengarna i vart fall är låsta i sju år. Beroende på villkoren i ditt anställningsavtal betalar arbetsgivaren ett tillskott till din besparing, upp till EUR 40/månad; detta tillskott läggs dock till din bruttolön och man ska därför betala både skatt och sociala avgifter på det. Arbetsgivaren betalar även ditt månatliga sparbelopp direkt till banken etc. Om du tecknar en viss form av sparplan, och om du inte tjänar mer än ett visst tröskelbelopp, får du även ett (skattefritt) tillskott från staten (Arbeitnehmersparzulage).

Eftersom tröskelbeloppet är ganska lågt (ca EUR 20 000/år för single, det dubbla för äkta par) finns det många gånger ett mer fördelaktigt alternativ, nämligen:

Betriebliche Altervorsorge

Enligt lag har alla arbetstagare rätt att en viss del av lönen omvandlas till ett sparprogram som administreras av arbetsgivaren (Gehaltsumwandlung). Även här finns olika möjligheter (t ex direktförsäkring eller pensionsfonds), dels beroende på vad kollektivavtalet säger. Här får man inga tillskott från arbetsgivaren, däremot hjälper staten desto mer: För bidraget till sparprogrammet behöver man nämligen betala varken skatt eller sociala avgifter. Sparbeloppet dras därför av från din bruttolön. Effekten är med andra ord att ett visst belopp tillförs ditt sparprogram, men din nettoinsats är de facto mindre, eftersom du betalar mindre skatt och sociala avgifter på din lön. Givetvis är statens stöd inte helt gratis; pengarna är nämligen låsta tills du går i pension, och när din pension från programmet sedan utbetalas måste du betala skatt och vissa sociala avgifter på utbetalningen. Ändå kan Betriebliche Altersvorsorge vara ett intressant alternativ till en privat pensionsförsäkring, framför allt om din personliga skattesats är hög.

Läs även: ARBETAAFFÄRSKULTURARBETSRÄTTLÖNEBESKEDUTSÄNDSÖKA JOBB

Senast uppdatera: januari 2022