Medborgarskap

Källor: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) Bürgerbüro in Friedberg, Meldeamt Bad Naueheim, Hessen Bundesministerium der Justiz Migrationsverket Swedenabroad

Senast uppdaterad: mars 2023

Medborgarskap för barn födda i Tyskland

Om en av föräldrarna är tysk medborgare, erhåller barnet automatiskt tyskt medborgarskap (samt även alla andra medborgarskap som föräldrarna må ha) och förblir tysk medborgare för all tid utan ytterligare åtgärder enligt „Abstammungsprinzip“.

Är båda föräldrarna svenska, och barnet är fött i Tyskland efter 1 januari 2000, får barnet tyskt medborgarskap om minst en av föräldrarna bott oavbrutet i Tyskland i minst 8 år och har permanent uppehållstillstånd enligt „Geburtsprinzip“.

Föräldrar till svenska barn ska senast 3 månader efter födseln anmäla barnets namn, genom att infinna sig personligen, antingen på ambassaden i Berlin eller ett av honorärkonsulaten.

Bibehållande av tyskt medborgarskap för barn

För barn som blivit tyska medborgare genom Geburtsprinzip gäller sedan en s k optionsplikt Optionspflicht. Sedan 2014 gäller dock optionsplikten enbart för tyska barn som inte:

  • bott i landet längre än 8 år eller
  • besökt en skola i Tyskland i minst 6 år eller
  • har erhållit en studentexamen eller avslutat en yrkesutbildning.

Optionsplikten innebär att dessa barn – efter de fyllt 18 men innan de fyller 21 – måste ansöka om att bibehålla det tyska medborgarskapet. Detta gör man med en s k Beibehaltungserklärung. Lämnar barnet in en sådan ansökan i tid, får det alltså förbli tysk medborgare; det krävs inte att ge upp det svenska medborgarskapet. Förfarandet är kostnadsfritt. Gör man däremot ingenting, eller inte i tid, så förlorar barnet det tyska medborgarskapet när det fyller 23.

Bibehållande av svenskt medborgarskap

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

•är född utanför Sverige

•aldrig har bott här och

•inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Du ansöker genom att fylla i blanketten „Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap“, nummer 302021. Lämna in ansökan till din närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Ansöka om tyskt medborgarskap

Fler än jag har förmodligen lekt med tanken att ansöka om tyskt medborgarskap. Varför? I dagsläget har det inga större fördelar bortsett från att man får lov att rösta i Bundestagswahl. För som svensk (EU-medlem) har du samma rättigheter (och skyldigheter) som en tysk medborgare i Tyskland. Men för mig personligen känns det viktigt och då både Sverige och Tyskland tillåter dubbla medborgarskap bestämde jag mig vintern 2016 för att ansöka.

Som hitflyttad och/eller gift med tysk medborgare blir man aldrig automatiskt tysk medborgare. Efter viss tid har du däremot rätt att ansöka, men för att ansökan ska gå igenom måste du uppfylla en hel del krav. Hur dessa kraven ser ut är väldigt individuellt så mitt råd för dig som går i samma tankar är, att uppsöka Einbürgerungsbehörde vid närmaste rådhus för att ta reda på vad de behöver av just dig.

Sedan 1 september 2008 måste alla som ansöker om tyskt medborgarskap göra ett Einbürgerungstest.  Detta kan du göra på Volkshochschule och kostar EUR 25. Testet består av 33 multiple-choice-frågor varav det räcker med 17 rätt för att få godkänt. Dessa frågor finns på www.einbuergerungstest-online.eu så om du gör några test där kan du snart svaret på de flesta frågor. Välj det Bundesland där du ska göra ansökan eftersom det finns specifika frågor om just ditt Bundesland. Därutöver måste du vid ansökan kunna uppvisa ett språkcertifikat som motsvarar B1. VHS och Goethe Institutets språkcertifikat plus några till godkänns, men inte alla!

Undantagna från Einbürgerungstest och språkcertifikat är de som har vuxit upp här och gått i skola eller studerat i Tyskland. Då förväntas du automatiskt ha tillräckliga kunskaper i tysk politik och samhällskunskap. Även de som fyllt 65 är undantagna detta, men måste givetvis göra en officiell ansökan.

Har inte Einbürgerungstest och språkcertifikat redan fått dig att rulla med ögonen följer nu den stora utmaningen: att få ihop alla andra papper som också behövs för att uppfylla de allmänna kraven för en lyckad ansökan.

Generellt gäller att du lagligt och oavbrutet ska ha uppehållit dig i Tyskland i minst 8 år. Detta kan förkortas till 5 om du är gift med en tysk. Det går även att söka redan efter 3 år men då är kraven väldigt höga. Idag gäller Freizügigkeit – uppehållsrätt, alltså att du har rätt att vistas här. Men det finns inget uppehållstillstånd – Freizügigkeitsbescheinigung längre som bevisar är du har varit här. Detta avskaffades 2013 utan att ersättas. Därför har Ausländeramt tyska migrationsverket inte längre någon information om att du faktiskt har upphållit dig här hela tiden. Detta måste du alltså själva styrka vid din ansökan. Det kan du göra genom att t ex visa upp anställningsavtal, bonuskort från tandläkaren, medlemsbevis från sportklubben. Alltså alla papper, helst med stämpel, som kan bevisa att du faktiskt uppehållit dig här.

Du måste kunna bevisa att du förfogar över tillräckligt med finansiella medel för att inte falla staten till last. Är du anställd är det rätt lätt, då kan du ta med de senaste lönebeskeden. Men är du som jag försörjd av en man som precis blivit egen företagare börjar nästa malande byråkrati-cirkus. Egna företagare måste kunna styrka att deras firma går bra. Som pensionär kan du uppvisa att du har en säker pension ifrån Sverige (eller Tyskland). I vissa fall kan de även kräva att se att du pensionssparar tillräckligt och är väl förberedd för framtiden.

Du måste skriva under på att du är beredd på att du kanske får ge upp ditt nuvarande medborgarskap. Men då båda länder i dagsläget tillåter dubbla medborgarskap säger jag bara; den dagen den sorgen.

Ett födelsebevis behövs. Detta kan du få skickat till din hemadress genom att gå in på Skatteverkets hemsida. Där kan du gå in och beställa ett stämplat personbevis på engelska.

Familienstammbuch vill de se om du har gift dig här i Tyskland. I annat fall gäller även här att du på skatteverkets hemsida kan beställa ett familjebevis. Även det finns att få med stämpel på engelska.

Du får heller inte ha varit dömd för något. Detta kontrollerar de vi din ansökan. Ett foto ska du även ta med. Måste inte vara passfoton men ungefär i den storleken som de klistrar fast på din ansökan.

Sist men inte minst måste du även fylla i ett lojalitetsdokument där du intygar att du inte har några terroristiska och extremistiska planer och att du bekänner dig till den tyska demokratiska grundlagen.

Alla papper måste du ha med dig i original när du ansöker. De kopieras vid ansökan och du får genast tillbaka dem. När en officiell ansökan har gjorts skickas de till närmaste Regierungspräsidium (för oss i Rhein-Main gäller Darmstadt) som nu ska ta ställning till om din ansökan ska godkännas. När de erhåller din ansökan kommer de att skicka ett brev till dig. Du har då tre månader på dig att betala EUR 255. Innan dess öppnar de inte ens akten. Avslås din ansökan kostar det dig en Ablehnungsgebühr på EUR 191. Då får du tillbaka mellanskillnaden från dina EUR 255. Bearbetningstiden är ca 5-6 månader.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 38.