Passansökan

Källor: Polisen.se  Swedenabroad

Senast uppdaterad: mars 2023

Det är inte helt enkelt att få ett nytt pass när man har flyttat till Tyskland. I Tyskland kan du bara få ett nytt pass genom att inställa dig personligen på ambassaden i Berlin. Det kan därför vara en bra idé att ansöka om både pass och ett nationellt id-kort nästa gång du ansöker så att du har garderat dig för nödfall. Ifall en av id-handlingarna skulle komma bort eller bli stulet, så kan du i alla fall ta dig hem till Sverige om det är lättare för dig att ansöka om nytt där. Körkort är i Tyskland inte en godkänd id-handling.

Söka nytt pass (eller id-kort) i Sverige

Passansökan i Sverige sker på passexpeditionen hos polismyndigheten. Du kan ansöka på vilken passexpedition som helst i hela landet. Det tar i regel 5 dagar att få det färdiga passet. Om du inte är kvar i Sverige när passet/id-kortet är färdigt kan du begära att få hämta ut det på ambassaden i Berlin eller på någon av honorärkonsulaten. En kostnad på EUR 18 tillkommer om du hämtar ut det i Berlin och ytterligare EUR 3 för porto om du hämtar ut det på ett honorärkonsulat.

I regel räcker det att du tar med dig en svensk giltlig legitimation och ett Meldebescheinigung  ifrån Tyskland. På Meldebescheinigung, som du kan hämta i närmaste rådhus i Tyskland, är det viktigt att ditt medborgarskap framgår så att de kan se om du sökt och fått tyskt medborgarskap. Eftersom det inte finns något medborgarskapsregister måste sökanden själv styrka sitt svenska medborgarskap. Du ska därför be om den Meldebescheinigung som heter “Erweitete Meldebescheinigung” där även dina medborgarskap framgår!

Om man varit bosatt utomlands sedan en lägre tid tillbaka och ansökt och fått ett nytt medborgarskap finns det en risk att man förlorat det svenska enligt den gamla medborgarskapslagen. Den nya lagen som trädde i kraft 2001 tillåter flera medborgarskap så har man bosatt sig utomlands efter (eller strax innan) det året behöver man i regel inga intyg från Tyskland. Personbevis i från Skatteverket kan behövas ibland eftersom uppgift om bland annat födelseort och relationer kan falla bort från polisens register om man varit utskriven en längre tid. Detta är speciellt viktigt att kontrollera när du som förälder söker pass till ditt barn. Enligt polisens register kanske du inte ens har barn! (Se nedan passansökan för barn)

När det gäller pass för svenskar bosatta i Tyskland hänvisar passcentralen alltid att kontakta dem innan man lämnar Tyskland. Alla ärenden är unika och det är svårt att ge ett generellt svar vad man ska ha med sig. Du kan gå in på polisen och se vilken polismyndighet du bör skriva till. De behöver ditt personnummer för att kunna hjälpa dig. Detta rekommenderas starkt innan du gör resan i onödan.

Avgiften för ansökan om pass är SEK 350:- och nationellt id-kort är SEK 400:- inklusive foto. Du ska inte ta med fotografi utan de fotograferar dig hos polisen. Du betalar vid ansökningstillfället. De flesta passexpeditioner tar emot betalkort.

Söka nytt pass (eller id-kort) i Tyskland

Vill du söka pass i Tyskland måste du åka till svenska ambassaden i Berlin och lämna in din ansökan personligen. Anledningen till detta är att du där blir fotograferad, får lämna fingeravtryck (ej barn under 6 år) och skriva din namnteckning i en elektronisk fotostation. Därefter tar det ca 2-3 veckor att få det färdiga passet eftersom de tillverkas i Sverige.

De svenska honorärkonsulaten tar inte längre emot ansökningar för vanliga pass, men får tillsvidare fortsätta lämna ut dem. Ansökan om provisoriska pass kan däremot fortfarande göras på honorärkonsulaten.

Besök ambassadens hemsida för att se vad du behöver ta med dig vid ansökan!

Passansökan för barn

För att du ska kunna söka pass till ditt barn krävs det att barnet har ett personnummer eller ett samordningsnummer. Detta kan ta ca tre veckor. Mer om detta under fliken Registrering av nyfödd eller på Svenska ambassadens hemsida.

VIKTIGT!!! Sedan 2007 lägger skatteverket automatiskt in barnet på förälderns personbild när polisen/ambassaden rekvirerar samordningsnummer. Är ditt barn fött INNAN 2007 måste du lämna in handlingarna på nytt. Även om du tidigare (innan 2007) har sökt pass till ditt barn finns de INTE med på din personbild. Det innebär att du inte står som vårdnadshavare och kan alltså inte ansöka om ett nytt pass till det barnet!!! Finns barnen en gång upptagna på din personbild så “försvinner de inte”.