Rösträtt

Källor: Skatteverket, Valmyndigheten

Rösträtt i Sverige

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Detta förutsatt att du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen. Det kallas att du är införd i röstlängden. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Detta kan du göra online på Skatteverkets hemsida.

Rösta i svenska riksdagsvalet från Tyskland 

Alla röstberättigade som befinner sig i Tyskland innan valet kan rösta genom att antingen rösta på svenska ambassaden (Berlin) eller vid vissa konsulat (se nedan) eller genom att brevrösta. Valmyndigheten har gjort en film om detta.

Rösta på svenska ambassaden eller ett konsulat

På de ambassader och konsulat som har röstmottagning finns valkuvert och valsedlar. Där finns blanka valsedlar och valsedlar utan kandidatnamn för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Datum och öppettider för när förtidsröstningen börjar hos respektive ambassad och konsulat varierar. 

För att kunna rösta måste du ha med dig en id-handling. Detta kan vara svenskt pass, svenskt id-kort eller tysk officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig.

Om du inte har ditt röstkort med dig kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler. Även adresskort bör finnas i röstningslokalerna som du kan fylla i om du saknar röstkort.

Tänk på att rösta tidigt. Många av konsulaten blir fullkomligt nedspringda sista möjliga valdagen!!!

Förtidsröstning kan ske hos ambassaden och följande konsulat:

Ambassaden i Berlin, Rauchstr. 1

Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 51-53

München, Karlstraße 19

Düsseldorf, Berliner Allee 32

Hamburg, Dietmar-Koel-Str. 36

Brevrösta. För att brevrösta behöver du särskilt material. Om du är folkbokförd i Tyskland och står med i röstlängden skickas röstningsmaterial per automatik till din folkbokföringsadress.

Brevrösten får inte postas från Sverige och ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.  

Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och stänga kuverten. De blanka valsedlarna är till för att du själv ska kunna skriva namnet på det parti du vill rösta på.

  1. Två vittnen intygar
  2. Inför två vittnen lägger du sedan ner valkuvertet eller valkuverten i ytterkuvertet för brevröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Fyll i dina uppgifter på ytterkuvertet. Vittnena ska intyga på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnena måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svenska medborgare.
  3. Placera röstkort framför ytterkuvertet
  4. Har du ett röstkort placerar du det framför ytterkuvertet i omslagskuvertet så
  5. att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet. Om du inte har något röstkort ska du lägga ytterkuvertet i omslagskuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i fönstret på omslagskuvertet. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.
  6. Skicka rösten med post från utlandet 
  7. Omslagskuvertet med din röst skickas via Valmyndigheten till ditt valdistrikt i Sverige. Där prickas du av i röstlängden och röstkortet eller adresskortet skiljs från valkuverten. Valkuverten läggs sedan ner i valurnan. Slutligen öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas

Rösträtt i Tyskland

I Tyskland har du bara rätt till att rösta i det tyska riksdagsvalet Bundestagswahl och i delstatsvalen om du är tysk medborgare. Mer om hur det tyska valsystemet funkar hittar du här!

Som icke tysk medborgare har du rösträtt i kommunalval, val av borgmästare Bürgermeister/in, Landratswahl, val av ”Landrat/Landrätin” (form av länsstyrelse) och val av Ausländerbeirat i den stad du är folkbokförd. Valsedel kommer oftast med posten. 

Rösträtt i Europaparlamentet 

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, det så kallade EU-valet. Som folkbokförd i Tyskland har du rätt att rösta i valet till Europaparlamentet i Tyskland men inte i Sverige.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 129.

Senast uppdaterat: mars 2023