ROXITHERAPY

Roxitherapy – är en tysk-svensk psykologmottagning som drivs av den legitimerade psykologen Isabel Wienberg.

Om pyskologmottagningen

Mottagningen erbjuder individuella samtal, meddelandeterapi och företagshälsa. Filosofin är att psykologisk behandling ska vara lättillgänglig, det ska vara snabbt och enkelt att få stöd. Därför erbjuder mottagningen behandling även via videolänk för att ge en utökad möjlighet att få hjälp och stöd trots avstånd.

Om Isabel

Isabel är legitimerad psykolog i Sverige och har autorisation som psykolog (i Norge). Hon har arbetat flera år i såväl Sverige som Tyskland, med både KBT-behandling och forskning för depression, utbrändhet, ångest och stress. Hon har också arbetat och forskat inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), främst inom området neuropsykiatri, med både utredning och behandling. Framförallt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och betydelsen av en trygg allians mellan psykologen och patienten har haft ett stort inflytande på Isabels behandlingssätt.

Ni är välkomna att kontakta mottagningen på svenska, tyska eller engelska via mejl psykolog@roxitherapy.com.

Hemsida: www.roxitherapy.de

Instagram: roxi_therapydog