Sjukvård

Källor: Dr. Daniel Unkel , Europeiska kommissionen, Deutsche Sozialversicherung , Kassenärztliche Bundesvereinigung

Om du tillhör det svenska socialförsäkringssystemet och har ett EU-kort ifrån Försäkringskassan, blir du behandlad på samma villkor som gäller för sjukförsäkrade anslutna i den tyska lagstadgade sjukförsäkringen Gesetzliche Krankenversicherung, kort GKV.

Till skillnad från Sverige är läkare i Tyskland principiellt egna företagare med egna mottagningar Arztpraxis. Om du är försäkrad i GKV eller tillhör det svenska socialförsäkringssystemet och är här med EU-kort måste du gå till en läkare som är ansluten till det lagstadgade sjukkassesystemet. En sådan läkare kallas Vertragsarzt. Enbart en Vertragsarzt har rätt att utfärda räkningar till din sjukkassa. Har du EU-kort kommer läkaren att skicka räkningen till en sjukkassa här i landet, som sedan tar kontakt med Försäkringskassan i Sverige. Går du till en annan läkare får du betala detta privat.

Sjukvården i Tyskland tillhör en av de bästa i världen även om tyskarna själva har svårt att tro det. Med ca 55 000 husläkare, 1 900 sjukhus, ca. 40 universitetskliniker och över 18 500 apotek existerar knappt några vårdköer förutom hos väldigt populära läkare. I Tyskland skiljer man mellan ambulant behandling (där man behandlas av läkaren på hans mottagning eller på sjukhusets akutmottagning) och stationär behandling (där man läggs in på sjukhus för åtminstone en natt). 90% av alla behandlingar sker ambulant. I regel går man först till sin husläkare som bör vara en allmänläkare och som vid behov skriver en remiss Überweisungsschein till en specialist. Många av specialisterna är Belegärzte. Det innebär att de har rätt till att lägga in sina patienter på ett sjukhus för att sedan själv genomföra operationen.

Du behöver dock inte gå till en husläkare. Du har rätt till att beställa en tid direkt hos specialisten. I Tyskland är det en grundrätt att fritt få välja vilken läkare du vill bli behandlad av. Du har till och med rätt att gå till flera olika läkare samtidigt för att få flera åsikter.

I valet av husläkare är det bra om du tar reda på om han gör hembesök. En läkare är egentligen förpliktad att göra hembesök om patienten är för sjuk för att ta sig till mottagning, men inte alla läkare följer detta i praktiken. I Tyskland är det väldigt vanligt att läkare även behandlar sina patienter med homöopati och naturmedicin.

Vårdupplysning och jourhavande läkare i Tyskland nås via det nationella journumret 116117. Mer information om öppettider och tillgänglighet i respektive förbundsland finns på följande webbplats: www.116117info.de

www.116117info.de

Om man är mycket eller svårt sjuk är det viktigt att spara alla kvitton på medicin och terapier. Självrisken är 10% av din nettoinkomst per år. Därefter tar GKV över kostnaden.

Receptavgiften är EUR 5 per medicin. Läkemedel kan erhållas på alla apotek. I regel betalar du en självrisk på 10% av försäljningspriset, dock minst EUR 5 och högst EUR 10 per recept. Avgiften får däremot aldrig bli högre än priset på läkemedlet. Mediciner mot förkylning, influensa och mot lättare åkommor Bagatellarzneimittel måste du betala själv.

Försäkrade har dessutom rätt till olika slags behandlingar som sjukgymnastik, massage och akupunktur. Dessa är däremot belagda med en avgift från och med 18 års ålder. Sjukkassan ersätter i regel kostnader för glasögon och kontaktlinser, proteser, hörapparater, rullstol och andra hjälpmedel upp till ett fastställt belopp. Ordination av hjälpmedel måste godkännas av sjukkassan. Också här kan du få betala en avgift.

När det gäller sjukhusvård har du rätt till den vård du behöver. Däremot måste du ha ett läkarintyg på att behandlingen är nödvändig. Med undantag av akuta fall måste ansökan om att sjukkassan ska betala kostnaderna lämnas in i förväg. Du betalar själv en avgift på EUR 10 per vårddag till sjukhuset för högst 28 dagar per kalenderår.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 94.

Läs även: SOZIALFÖRSÄKRINGSJUKVÅRD BARNTANDVÅRDPENSIONSSYSTEMETFÖRMÅNER VID SJUKDOM