Skattesystemet

Källa: Lohn-Info | lla på begäran

Senast uppdaterad: mars 2023

Skatteplikt

Om man har bott längre än 6 månader i Tyskland eller om familjen har flyttat med, är man skattepliktig i Tyskland, oberoende av nationalitet. Det omfattar inte bara inkomst ifrån Tyskland utan även inkomster från Sverige. Mellan många länder finns det ett dubbelbeskattningsavtal som förhindrar dubbel beskattning, så även mellan Tyskland och Sverige. T ex om du hyr ut ditt hus eller lägenhet i Sverige beskattas det i Sverige medan ränteintäkter ifrån ditt svenska konto beskattas i Tyskland om du är skattepliktig i Tyskland. Skatteplikten slutar, när man flyttar ut ur landet.

Skattesats

Precis som i Sverige är inkomstskatten progressiv, vilket betyder att skattesatsen ökar med ökande inkomst. Inkomst upp till EUR 10 908 för single och EUR 21 816 för gift par är skattefritt. Därefter börjar den lägsta skattesatsen på 14% upp till den högsta skattesatsen på 45% som gäller för en inkomst på över EUR 277 826 för single och EUR 555 652 för gift par.

I Tyskland beskattas gifta par tillsammans genom s k Ehegattensplitting. Ehegattensplitting innebär att makarnas inkomst räknas ihop och delas på mitten. Därefter beskattas vardera hälft med respektive skattesats vilket innebär att man sparar skatt om en av parterna tjänar lite eller inget alls. Förutsättningen är att makarna bor tillsammans. Om en av makarna bor i Sverige kan man ansöka om Ehegattensplitting för skattedeklarationen hos det tyska skatteverket Finanzamt.

Till inkomstskatten tillkommer alltid ett Solidaritätszuschlag på 5,5% av skattebeloppet. Detta tillägg infördes 1991 efter återföreningen av öst och väst för landets uppbyggnad. Dessutom dras det av 8% resp. 9% kyrkoskatt av skattebeloppet om du väljer att göra detta. Svenska kyrkan i Frankfurt erhåller årligen ett engångsbidrag som baserats på tidigare statistik över hur många svenskar som betalar kyrkoskatt i Hessen.

För kapitalvinst så som ränta, utdelning, överskott på livförsäkring och vinst från aktieförsäljning gäller en speciell schablonmässig skattesats på 25%, där Solidaritätszuschlag och eventuellt kyrkoskatt tillkommer. Kapitalvinster är skattefria upp till EUR 1 000 för singlar och EUR 2 000 för gift par. Om man skickar in ett Freistellungsauftrag till banken, så drar banken inte av kapitalvinstskatten upp till detta belopp. Låter man däremot bli att skicka in ett Freistellungsauftrag, dras kapitalvinstskatten och förs över till Finanzamt, men det skattefria beloppet tas hänsyn till när man lämnar in sin skattedeklaration (dvs man får hela kapitalvinstskatten tillbaka om kapitalvinsten var under EUR 1 000/2 000). Formulär för Freistellungsauftrag finns hos din bank. Även om man har en personlig skattesats under 25%, men kapitalvinster på mer än EUR 1 000/2 000, ska man deklarera sin kapitalinkomst för att få tillbaka skatten (mellanskillnad mellan 25% och egen skattesats).

Som självständig inom vissa yrken måste du även betala Gewerbesteuer (skatt på rörelse).

Skatteklasser – Lohnsteuerklasse

Arbetsgivaren drar Lohnsteuer (preliminärskatt, källskatt), Solidaritätszuschlag och ev. kyrkoskatt från varje lönebesked och överför detta till Finanzamt.

Om man är anställd drar arbetsgivaren inkomstskatt Lohnsteuer från din lön och betalar in den till Finanzamt. Hur mycket denna summan är beror på vilken skatteklass Lohnsteuerklasse du tillhör. Det finns 6 olika Lohnsteuerklassen beroende på om man är gift eller inte, och om maken/hustrun också tjänar pengar. Dessa skatteklasser ligger till grund för hur mycket skatt arbetsgivaren ska dra av den anställdes lön. Dessutom kan man minska skatteavdraget genom att anmäla Kinderfreibetrag för barn. Då reduceras lönen med ett fast belopp per barn innan Lohnsteuer räknas ut. Om man kan förutse vissa kostnader (t ex resekostnader för vägen mellan bostad och arbetsplats) kan man även anmäla dem och lönen reduceras på samma sätt. Skatteavdraget som arbetsgivaren gör är i själva verket en förskottsbetalning av den slutliga inkomstskatten som sedan korrigeras i och med skattedeklarationen där de ovan nämnda „riktiga“ skattesatserna gäller. Val av rätt Lohnsteuerklasse ger alltså framför allt en likviditetsfördel.

Att skattedeklarera i Tyskland

Om man totalt bara har inkomster av en enda arbetsgivare som drar preliminärskatt och/eller kapitalvinst där kapitalvinstskatt har dragits av måste man inte göra en skattedeklaration. Men om man har andra inkomster som ligger över ett visst tröskelbelopp som är skattefritt (Grundfreibetrag; 2023: EUR 10 908 för single och EUR 21 816 för äkta par) eller om vissa specialfall föreligger (t ex om man fått föräldrapenning över EUR 410) eller om man har inkomster i Sverige under året när man flyttar till Tyskland och året när man lämnar Tyskland, måste man lämna in en skattedeklaration Steuererklärung senast 31 juli kommande år. Detta kan ske i pappersform eller elektroniskt via ELSTER.

I de flesta fall lönar det sig att göra en frivillig Steuererklärung eftersom man oftast får tillbaka på skatten. Detta gäller framför allt om man inte var skattepliktig i Tyskland hela året eller om man hade kostnader som går att dra av.

Typiska exempel på kostnader som man kan dra av är:

  • Resekostnader för vägen mellan bostad och arbetsplats
  • Flyttkostnader om man flyttade pga jobbet
  • Kostnader för utbildning i samband med jobbet
  • Avgifter för vissa försäkringar
  • Gåvor till allmännyttiga föreningar (medlemsavgiften till Svenska kyrkan i Utlandet!)
  • Kostnader för hushållshjälp och barnomsorg samt vissa kostnader för hantverkare

Det finns många olika kostnader som man kan dra av. Information om detta finner du i Elster eller genom software man kan köpa som hjälper dig att göra en Steuererklärung. Man kan givetvis även ta hjälp av en skatterådgivare Steuerberater. Om man (nästan) bara har lön att deklarera kan man för en billig peng vända sig till en Lohnsteuerhilfeverein.

Vill du ha professionell hjälp med skattefrågor (mot betalning) är du välkommen att kontakta mig.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 55.

Läs mer om att Arbeta i Tyskland, Lönebesked och Löneförmåner