Söka jobb

Källa: Christa Reis,  Russell Reynolds Associates 

För mer läsning se även:  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Vilken typ av jobb du än söker, krävs idag en skriftlig CV med ett personligt brev. Förefaller ansökan intressant bjuds man in till en intervju, eller i vissa fall till s k assessment center där man får gå igenom någon form av test. När du söker jobb i Tyskland är det viktigt att du är väl förberedd. Dina papper ska vara strukturerade och lätta att överskåda. Dokumenten ska vara välskrivna och felfria ifrån stavfel. Detta är din möjlighet att ge ett första bra intryck. En dålig jobbansökan blir snabbt bortsorterad!

Personligt brev/Anschreiben

Ditt personliga brev är väldigt viktigt. Det får inte vara för långt. Tänk på att personen som ska läsa CVn antagligen har en hel stapel med ansökningar på sitt skrivbord och är inte intresserad av en längre läsning av irrelevanta saker. En kort redogörelse om vem du är och varför du kvalificerar till jobbet räcker. Söker du på en jobbannons där det framgår vilka kvalifikationer som önskas bör du ta upp dessa i brevet.

CV

En fullständig CV bör innehålla ett foto, personlig information, arbetserfarenhet, utbildning och referenser. Även ort och datum samt en personlig underskrift ska finnas med, inte bara på ditt personliga brev utan även på CVn. Var noga med att ta med ett passfoto av bra kvalitet och helst inte bara en utskrift av ett inscannat kort – företagen vill gärna kunna göra sig „en bild” av den sökande för att kunna avgöra om personen ifråga är lämplig för jobbet och passar in i företagsstrukturen.

Om du ska söka jobb där företagsspråket är tyska, bör din CV också vara på tyska. Så visar du även att du behärskar språket. Undantag gäller internationella företag där du vet att engelska är accepterat. Relevanta betyg ska vara översatta till tyska av auktoriserad översättare. Söker du däremot enklare jobb som inte kräver högre utbildning eller längre erfarenhet, kan du översätta betygen själv, förutsatt att du anger detta.

CVn bör vara i kronologisk ordning, där din personliga information anges först. Därefter följer arbetserfarenhet (där du börjar med senaste positionen), utbildning, kunskaper i språk, IT samt andra relevanta ämnen och avslutas med underskrift. Längden på CVn är inte viktig, så länge den innehåller den viktigaste informationen. Om man inte har någon längre erfarenhet inom arbetslivet, bör man ta med sommarjobben. Har man lång erfarenhet inom området man söker, kan det vara en idé att utlämna sådant som inte längre är relevant. Att ta med hobbys är generellt mindre viktigt.

Intervju

Förbered dig väl inför intervjun! Leta information om företaget och om möjligt även om personen som ska intervjua dig. Tänk ut frågor som visar att du intresserar dig. Om du har läst något i tidningen eller på internet är det ett bra tillfälle att ta upp det och ställa en intressant fråga om ämnet.

Tänk på kroppsspråket. Sitt rakt och signalisera intresse och uppmärksamhet. Håll ögonkontakt. För självsäker eller för blyg är inte bra. Visa öppenhet och intresse! Var varken „overdressed“ eller „underdressed“. Klä dig passande till företaget och så som du skulle göra när du går dit och jobbar.

Var ärlig och rak på sak. Sväva inte ut och berätta något som är irrelevant för jobbet. Framhäv dina kvalifikationer. Du kommer med all säkerhet att bli frågad om dina svagheter. Även här gäller öppenhet. Otålighet är inte nödvändigtvis en svaghet. Fundera ut något som samtidigt kan vara en möjlighet till utveckling och tala om att detta är något du arbetar på. En möjlighet är att här leda in på temat vidareutbildningar/kurser i jobbet.

Ta inte upp lönepratet själv. Om temat lön kommer upp på bordet av din intervjuare, är det ett bra tecken på att de är intresserade. Försök att ta reda på vad man kan förvänta sig i lön för din position. Låt dig inte luras av en hög bruttolön. Från din bruttolön dras utöver inkomstskatten även vissa sociala avgifter (som du inte ser i ett svenskt lönebesked). På sidan Lohnspiegel kan du få reda på vad du kommer att få ut i netto av din bruttolön.

Var uppmärksam på din intervjuares kroppsspråk. Du kommer att märka när du berättar för mycket eller dragit över tiden. Har intervjuaren pratat om företaget och dina arbetsuppgifter i 30 min kan du räkna med att du också har 30 min att prata om din person.

Läs även: ARBETAAFFÄRSKULTURARBETSRÄTTLÖNEBESKEDLÖNEFÖRMÅNERUTSÄND,