Student & Aupair

Är du ung och funderar på att komma till Tyskland?

På senare tid har vi kunnat läsa en del i media om att det tyska språket och att Tyskland i allmänhet har blivit mindre populärt i Sverige. Tyskland har genom alla år har varit Sveriges viktigaste handelspartner för både import och export och många svenska företag använder Tyskland som spångbräda när de vill komma ut på den internationella marknaden.

Därför är det bara att gratulera dig till ett bra val!

Läs mer här om att studera respektive att jobba som aupair.

Leave a Reply

Your email address will not be published.