Barnomsorg

Kort kronologisk sammanfattning:

mer om detta kan ni även läsa under skolväsen!

Dagisbarn

Sedan 1966 har bara barn som fyllt 3 haft rätt till en dagis plats och sedan den 1 augusti 2013 gäller denna lagen även alla barn som fyllt 1 år fram till inskolningen.

Förskolebarn 

En typisk förskola Vorschule mellan dagis och grundskola finns det inte längre (med undantag för Hamburg) utan oftast räknas det sista året på dagis som förskola. Förskolan är frivillig och varje dagis får själv bestämma om och hur de vill gestalta ett program för sina förskolebarn.

Skolplikten

Skolplikten gäller de barn som fyller sex år innan „Stich-Tag“. Datumet för denna dagen varierar beroende på Bundesland. Skolplikten gäller även utländska barn.

Enligt skolplikten måste man anmäla sitt barn till behörig grundskola men ofta skickar behörig grundskola automatiskt ut en inbjudan för skolanmälan. Vill ni anmäla ert barn till en annan skola / privat skola måste ni anmäla detta själva hos denna skolan men ändå gå till behörig skola och ansöka om skolväxel.

Barn som enligt skolplikten ska skolas in kommande år erhåller en inbjudan från hälsovårdsmyndigheten Gesundheitsamt för att göra en hälsoundersökning Schuleingangsuntersuchung där en skolläkare undersöker barnen.

Skolbarn

I 14 Bundesländer varar grundskolan i 4 år men i Brandenburg och Berlin 6 år. Då ansvaret för utbildningssystemet ligger på de olika Bundesländer ser därför systemet olika ut beroende på var man är. Systemet följer dock ett grundläggande schema som består av fyra till fem nivåer Stufen. De tre första nivåerna bildar det tyska skolsystemet. Dessa är Primarstufe, Sekundarstufe I och Sekundarstufe II. 

Primarstufe

Primarstufe innefattar grundskolan. I Tyskland består grundskolan i regel av klass 1 – 4, i Brandenburg och Berlin 1 – 6. I fjärde klass får eleverna en rekommendation Schulempfehlung, vilken skolform som passar eleven bäst i Sekundarstufe I.

Sekundarstufe I

De olika skolformerna inom sekundarstufe I är Gymnasium, Realschule, Hauptschule och Gesamtschule men även andra varianter kan förekomma regionalt. Även för dessa skolor är det Bundesländer som är ansvariga för läroplanerna, men i stort sett alla skolor har samma ämnen som standard; tyska, matte, engelska, biologi, kemi, fysik, historia, geografi, samhällskunskap, religion, musik, konst och sport.

Däremot kan en skola välja att lägga tyngdpunkten på ett eller annat ämne för att profilera sig. Ofta finns det även olika grenar inom samma skola (t ex naturvetenskaplig gren), och barnen får välja vilken gren de vill följa.

Sekundarstufe II

Sekundarstufe II är den sista nivån i den allmänbildande skolan och bygger på Primarstufe och Sekundarstufe II. Den omfattar gymnasiale Oberstufe, yrkesorienterande skolor och vidareutbildning för vuxna.

Vill du studera i Tyskland kan du läsa mer på: