Tandvård

Källa: Dr. med. dent. Claus Gasteyer (ty, eng, sv)

En lista på svensktalande tandläkare hittar ni längre ned på sidan:

Praxis Fam. GohlkeOm du tillhör det svenska socialförsäkringssystemet och har ett EU-kort ifrån Försäkringskassan, blir du behandlad på samma vilkor som gäller för sjukförsäkrade, anslutna i den tyska lagstadgade sjukföräkringen Gesetzliche Krankenversicherung kort GKV.

Tyska tandläkare är principiellt alltid egna företagare med egna mottagningar Zahnarztpraxis. Om du är med i GKV eller har EU-kortet, måste du gå till en tandläkare som är ansluten till det lagstagade sjukkassesystemet – en s k Vertragszahnarzt. Enbart en Vertragszahnarzt har rätt att utfärda räkningar till sjukkassan. Har du ett EU-kort, kommer läkaren att skicka räkningen till en sjukkassa här i landet som sedan tar kontakt med Försäkringskassan i Sverige.

Kompensationssystemet för en “Vertragszahnarzt” som behandlar en GKV-patient, måste följa “Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistung” (kort BEMA). BEMA ligger till grunden för tandläkarens avräkning med GKV. Landar din behandling inom ramen som fastställts av BEMA kommer du inte att se en faktura. Kompensationen gäller dock bara för det GKV anser är absolut nödvändigt. Ingår gör smärtstillande behandling, vanliga lagningar med amalgam, 1 rutinkontroll per halvår och max en borttagning av tandsten per år. Vill du ha en lagning med annat material än amalgam, kommer din tandläkare att utfärda en räkning som heter Eigenanteilsrechnung. Före behandlingen kan du ansöka om en offert som beskriver alla differenskostnader som din försäkringskassa inte betalar. Denna offert beskriver totalkostnaden, GKVs kompensation och den del som patienten själv står för. Denna räkning baseras efter ett betalningsschema “Gebührenordnung für Zahnärzte” (GOZ) vilket är samma betalningsschema som gäller för privatpatienter.

Om du måste göra en större behandling, kommer du och din tandläkare att fylla i ett formulär som heter Heil- und Kostenplan. Här dokumenteras vilka behandlingar som måste utföras, vad som subventioneras enligt BEMA och vilken behandling/material som patienten önskar utöver detta. Subventionerna är en fast bidragssumma som sjukföräkringen skjuter till vid vissa behandlingar som t ex kronor, bryggor och löständer. Alla patienter erhåller samma subvention för samma typ av behandling. Din tandläkare skickar in dokumentet till din sjukförsäkring och detta måste komma tillbaka med ett godkännande innan behandlingen kan påbörjas. Annars riskerar du att själv få betala hela behandlingen. Sjukförsäkringen kan nämligen kräva att du ska bli undersökt av deras ombudsmän för att kontrollera att behandlingen verkligen är nödvändig.

Det finns sätt att reducera egen andel och öka subventioner:

Med ett s k bonushäfte som du kan få av din tandläkare, dokumenteras de årliga kontrollerna med en stämpel. Den som regelmässigt går på rutinkontroll minst 1 gång om året i minst 5 år får en bonus på 20%. Efter 10 år ökar den till 30%. Detta innebär att om sjukförsäkringens kostnadsbidrag är EUR 200 för en behandling och du har rätt till en 5-års bonus på 20%, ökar sjukförsäkringen sitt kostnadsbidrag till EUR 240 och efter 10 år till EUR 260.

En extra tandförsäkring, s k Zahnzusatzversicherung kan rekommenderas när man vet att stora tandbehandlingar är nödvändiga. En sådan försäkring behöver inte vara dyr och reducerar kostnaderna rejält vid större arbeten. För att ta reda på om det lönar sig för dig, ska du prata med din försäkringskassa eller en försäkringsagent.

Från och med det år man fyller 18 rekommenderas det att gå på kontroll minst 1 gång om året. För barn och ungdom gäller en kontroll per halvår. Per år ingår 2 rutinkontroller Vorsorgetermine utan kostnad. Även om det rekommenderas att göra en professionell tandhygien/tandrengöring Zahnreinigung 1-2 gånger om året övertar GKV inte kostnaden för detta. S k ungdomsprofylax ingår för barn från 6 år och upp till 18 års ålder. Från och med 18-årsdagen måste alla patienter betala sin profylax själva.

Läs även: SOCIALFÖRSÄKRINGSJUKVÅRDSJUKVÅRD BARNPENSIONSSYSTEMETFÖRMÅNER VID SJUKDOM