Uppehållsrätt

Källor: Ausländeramt i Wetteraukreis, Friedberg,  Aufenthaltstitel, Auswärtiges Amt, Wikipedia

Uppehållsrätt eller Freizügigkeitsgesetz, som det heter på tyska, är en rätt för EU-medborgare samt deras familjemedlemmar att fritt uppehålla sig och röra sig inom medlemsstaternas territorier så länge de vill. Som svensk behöver du inget visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Du får lov att vistas upp till 3 månader i Tyskland utan att folkbokföra dig hos någon myndighet, så länge du har ett giltigt pass eller id-kort som kan visas upp vid efterfrågan. Tänk på att körkort och id-kort utställda av banken, posten eller andra svenska institutioner inte är giltiga personbevis.

Efter 3 månader måste du som är icke förvärvsarbetande, pensionär eller student kunna uppvisa att du har tillräckligt med finansiella medel för att inte falla staten till last. Därutöver behöver du en sjukförsäkring som måste innehålla vissa tjänster såsom rätt till olycksfallsförsäkring, sjukvård, tandvård, förlossning och graviditet.

Om du kommer hit för att stanna en längre tid och/eller är arbetstagande ska du senast en vecka efter ankomst folkbokföra dig vid Meldeamt (tidigare bekannt som Einwohnermeldeamt) i närmaste rådhus. Ta med dig pass eller id-kort. Din hyresvärd / den du bor hos ska fylla i ett dokument som heter Wohnungsgeberbestätigung som bekräftar att du får lov att registrera dig på aktuell adress. Det är på de flesta orter gratis att anmäla sig förutom i Hamburg där du för tillfället betalar EUR 6.

När du folkbokfört dig skickas din information automatiskt till Bundeszentralamt für Steuern tyska skatteverket. Från dem erhåller du ditt Steuer- identifikationsnummer (IdNr.) skattenummer per Post. Först efter din registrering vid Meldeamt kan du göra dina ärenden hos andra myndigheter så som att registrera en bil, ansöka om nytt körkort osv.

Förr fick man ett Freizügigkeitsbescheinigung – ett intyg på att du har uppehållstillstånd i Tyskland. Detta avskaffades 2013 utan att ersättas. Då du i vissa fall kan du behöva bevisa att du är folkbokförd här (arbetsgivare, öppna bankkonto, teckna livförsäkring, bibliotek m fl) räcker det numera med att du visar upp bekräftelsen från Meldeamt att du är folkbokförd här. Du har även be om ett Aufenthaltsbescheinigung/Meldebescheinigung utdrag ur folkbokföringsregistret som bekräftar ditt upphåll. En Erweiterte Meldebescheinigung ett utdrag ur folkbokföringsregister för speciella ändamål behöver du om du ska gifta dig, söka om svenskt pass m.m.

Om har uppehållit dig lagligt i 5 sammanhängande år erhåller du Daueraufenthaltsrecht – permanent uppehållstillstånd. Du kan då ansöka om ett EU-Daueraufenthaltskarte.

Uppdaterat mars 2023